​Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z profesor Małgorzatą Gersdorf. Do półgodzinnej rozmowy doszło w siedzibie Sądu Najwyższego.

Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski nie ujawnił szczegółów dzisiejszej rozmowy.

Laskowski podkreślił, że stanowisko Małgorzaty Gersdorf nie zmieniło się i zgodnie z przepisami konstytucji czuje się pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Dodał, że jej kadencja upływa w 2020 roku.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy premiera.

Przed południem doszło do takiej rozmowy, pan premier Morawiecki przybył do Sądu Najwyższego, gdzie został przyjęty przez I Prezes SN Małgorzatę Gersdorf w jej gabinecie. Odbyła się około 30-minutowa rozmowa, na temat tej rozmowy nie mam niestety nic do powiedzenia - powiedział Laskowski.

Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego wyjaśnił, że spotkanie zostało zaplanowane "krótko wcześniej". Nie będziemy udawać, że takiego typu spotykania odbywają się spontanicznie - zaznaczył. Wskazał, że na prośbę uczestników spotkania nie będzie żadnego stanowiska i komentarza dotyczącego jego konkluzji. Taka jest prośba uczestników rozmowy i ja te prośbę szanuję - podkreślił sędzia.

W spotkaniu brały udział jeszcze dwie osoby z otoczenia premiera, które nie zostały przedstawione. I właśnie dlatego prof. Gersdorf poprosiła o udział w tym spotkaniu jednego z sędziów, który nie jest objęty ustawą odsuwającą sędziów w stan spoczynku. Chciała mieć świadka rozmowy, bo nie kryje, że wizyta premiera ma związek ze szczytem Unii i że być może to gra, by tłumaczyć Komisji Europejskiej, że rząd prowadzi dialog.

Kopcińska: Rozmowa premiera z prof. Gersdorf dotyczyła reformy sądownictwa

Rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z profesor Małgorzatą Gersdorf dotyczyła reformy sądownictwa - powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Podkreśliła, że zmiany w systemie sądownictwa są zgodne z konstytucją i standardami europejskimi, a rząd jest otwarty na dialog z KE.

Rozmowa dotyczyła reform systemu sądownictwa - powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Polski rząd jest otwarty na dialog z Komisją Europejską, Radą Unii Europejskiej. Rozmawiamy również w kraju na temat reformy, którą przeprowadzamy. Mamy mocne argumenty. Staramy się przekonać, że reforma jest potrzebna, o tym zadecydowali Polacy i tak wskazywali. Jest zgodna z konstytucją i standardami europejskimi - dodała.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym od 4 lipca przestali - według ustawy - pełnić swoje funkcje. Mogli dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN.

Małgorzata Gersdorf, która ukończyła 65. rok życia, nie złożyła takiego oświadczenia. Gersdorf - wybrana na I prezesa SN w 2014 r. - podkreślała wielokrotnie, że kadencja I prezesa SN zgodnie z konstytucją trwa 6 lat. Jeszcze w końcu czerwca Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN w przyjętej jednogłośnie uchwale podkreśliło, że sędzia Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP I prezesem Sądu Najwyższego do dnia 30 kwietnia 2020 r. Jak informował zespół prasowy SN, sędzia Gersdorf nadal przychodzi do pracy w SN.

Na początku sierpnia Sąd Najwyższy wystosował pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE i zawiesił stosowanie trzech artykułów ustawy o SN określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku. Działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec Prezydenta RP, ani jakiegokolwiek innego organu - oświadczyła wtedy Kancelaria Prezydenta.

We wtorek Sąd Najwyższy wystosował do Trybunału Sprawiedliwości UE dwa kolejne pytania prejudycjalne ws. niezależności władzy sądowniczej. SN wniósł o zastosowanie trybu przyśpieszonego.

(ł)