​Jest pierwsze odwołanie od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie nowych sędziów Sądu Najwyższego. Informację o jej wpłynięciu potwierdził rzecznik KRS Maciej Mitera.

Autorem jest sędzia Arkadiusz Tomczak, odrzucony w konkursie na sędziego Izby Dyscyplinarnej.

To ten sam sędzia, który opublikował nagranie ze swojego przesłuchania przed radą. Tam wprost mówił jej członkom, że ma zastrzeżenia do legalności całego konkursu, bo zasiadających w radzie sędziów wybierali politycy, a nie - tak jak stanowi konstytucja - inni sędziowie. Dodatkowo ogłoszenie o naborze nie zostało podpisane przez premiera, a kandydaci dostają wezwania na terminy, które już minęły.

Arkadiusz Tomczak orzeka w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, jest członkiem stowarzyszenia Iustitia. Jego odwołanie wpłynęło do rady wczoraj.

(az)