Kilkanaście zastępów strażaków walczyło z pożarem, który rano zniszczył zabytkową, wolnostojącą drewnianą dzwonnicę przy kościele w Łapczycy w Małopolsce. Ocalał jedynie fragmentu drewnianej konstrukcji dzwonnicy. Ogień na szczęście nie rozprzestrzenił się i nie objął stojącego kilka metrów dalej kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali przed g. 6 rano. Ogień błyskawicznie objął drewnianą, pochodzącą z XVIII w. dzwonnicę. Przyczyny pożaru nie są znane, w jego gaszeniu uczestniczyli strażacy z jednostek OSP i PSP z okolicznych miejscowości.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz spalona dzwonnica stoją na wzgórzu nad drogą krajowa nr 4, przy tzw. Górnym Gościńcu, dawnym trakcie handlowym, który prowadził z Krakowa na Ruś i Węgry. Obecna świątynia została ufundowana w tym miejscu przez Kazimierza Wielkiego w XIV w. i była parafią do pierwszej połowy XVIII w., kiedy we wsi wybudowano nowy kościół pw. św. Anny.