Mamy być lepiej przygotowani na atak żywiołów. W Poznaniu powstaje Narodowe Centrum Modelowania Powodzi i Suszy, które ma je precyzyjnie przewidywać. Centrum zastąpi poznański oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nowa instytucja będzie mieć od początku więcej zadań w zakresie powodzi i suszy, niż miał ich dotychczas IMGW. W pierwszym etapie Centrum będzie odpowiedzialne za realizację prac w ramach projektu Internetowego Systemu Osłony Kraju (ISOK). Najpierw zostaną przeprowadzone prace modelowe przy zastosowaniu modeli hydrodynamicznych jedno- i dwuwymiarowych. Modele te będą stanowiły podstawę wykonania map zasięgu powodzi i ryzyka powodziowego. Drugi etap projektu ISOK to okresowa aktualizacja opracowanych map.

Prognozowanie powodzi prowadzono w Polsce już wcześniej, choć w mniejszym stopniu. Nikt natomiast nie modelował suszy, nikt też ich nie prognozował, a ostatnie lata pokazały, że susze mogą być równie groźne jak powodzie. Teraz będą kontrolowane i przewidywane przez Centrum Modelowania.

Tworzenie Centrum trwa od dwóch tygodni. Oprócz poznańskiej centrali powstaną też centra regionalne w Gdyni, Krakowie i Wrocławiu. Centrum ma wystartować jeszcze we wrześniu.

Poznański oddział IMGW do likwidacji

Jednocześnie zlikwidowany zostanie poznański oddział IMGW, którego działy przejdą pod kontrolę ośrodków w Gdyni i Wrocławiu. Specjaliści nie stracą jednak pracy. Redukcje dotkną za to dział administracyjny. Nie zmieni się zakres zadań, odpowiedzialności i kompetencji Biur Prognoz Meteorologicznych i Hydrologicznych działających w Poznaniu i - jak zapewnia dyrekcja IMGW - "nie zmieni się sposób i jakość wykonywania prognoz i ostrzeżeń oraz zasady informowania służb kryzysowych przed zagrożeniami pogodowymi".