Federacja Porozumienie Zielonogórskie skierowała list do premiera Donalda Tuska z prośbą o spotkanie. Porozumienie nadal nie podpisało kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na przyszły rok.

Panie premierze, 14 spotkań, które odbyliśmy w ciągu ostatniego półrocza z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ, dowiodły, że nie wykazują oni troski o podstawową opiekę zdrowotną (POZ) Polaków. Dlatego zwracamy się do pana o rozmowę, w której gotowi jesteśmy rzeczowo zapoznać pana z powagą tej sytuacji˙- napisało Porozumienie w liście.

Zwracamy się do pana, jako osoby odpowiedzialnej za ponad 38 milionów Polaków, gdyż z rosnącym niepokojem obserwujemy działania podejmowane przez resort zdrowia kierowany przez panią minister Ewę Kopacz - dodało Porozumienie.

Według Porozumienia, rząd nie wie, w jak dramatycznej sytuacji znajduje się podstawowa opieka zdrowotna. Federacja podkreśla, że od sierpnia 2008 r., poziom finansowania POZ się nie zmienia, co uniemożliwia utrzymanie odpowiedniego standardu opieki lekarskiej.

W nadchodzącym roku 2011 NFZ przeznaczył na podstawową opiekę zdrowotną 12,71 procent swojego budżetu. Tym samym wskaźnik ten zmniejszył się o kilka dziesiątych procent w stosunku do 2010 roku. Oznacza to, że przy miesięcznej stawce, która obecnie wynosi 8 zł, koszt specjalistycznego świadczenia medycznego dla jednego obywatela w zakresie POZ wyceniony został na poziomie, który jedynie można zawrzeć w sloganie:˙"Za˙Big Maca˙lecz Polaka" - podkreśla PZ w liście do premiera. Porozumienie zaznacza, że lekarze muszą ograniczać się do wykonywania najbardziej niezbędnych badań, z innych pacjenci muszą rezygnować lub robić je prywatnie.

Porozumienie przestrzega, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, lekarze zrzeszeni w federacji nie podpiszą kontraktów z NFZ na 2011 r.

Centrala NFZ poinformowała, że jeżeli świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej do 31 grudnia nie złożą wniosków o kontrakty na 2011 r., to deklaracje pacjentów dotyczące wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, stracą ważność.

Fundusz informuje, że złożenie przez świadczeniodawców (których umowy są ważne do końca tego roku) wniosków o umowę z NFZ po 31 grudnia będzie się wiązało z koniecznością pozyskania od pacjentów nowych deklaracji. Bez kontraktu lekarze POZ nie będą mogli wystawiać recept na leki refundowane.