Przestrzeń do inspiracji, czerpania pomysłów i dzielenia się doświadczeniami. To także połączenie amerykańskich wzorców biznesowych oraz nauki komercyjnej. Projekt dofinansowywany jest konsulat amerykański w Krakowie oraz ministerstwo edukacji narodowej.

Przestrzeń do inspiracji, czerpania pomysłów i dzielenia się doświadczeniami. To także połączenie amerykańskich wzorców biznesowych oraz nauki komercyjnej. Projekt dofinansowywany jest konsulat amerykański w Krakowie oraz ministerstwo edukacji narodowej.
Polsko-Amerykański Most Innowacji / /Józef Polewka, RMF FM

Cały projekt Polsko-Amerykański Most Innowacji podzielony jest na kilka programów. W jednym z nich, absolwenci wyjeżdżają do USA gdzie zdobywają doświadczenie, które mogą później przekazywać młodszym kolegom w Polsce. 

Odbywający się szereg spotkań i paneli dyskusyjnych oraz wymiana różnorodnej wiedzy z zakresu nie tylko nauk ścisłych, ale także socjologii i psychologii, pozwalają na globalne spojrzenie na problemy poruszane podczas debat. 

Jednym z prelegentów spotkania jest słynny amerykański psycholog i socjolog społeczny Philip Zimbardo.

Konferencja potrwa do jutra, w Krakowskim Parku technologicznym przy ul. Podole 60. 

(ph)