Polscy uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki w nauce. Potwierdzają to Badania Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów PISA. Okazuje się, że wyniki gimnazjalistów poprawiły się we wszystkich obszarach, które badano. Mają oni więcej umiejętności matematycznych, lepiej rozumieją nauki przyrodnicze. Poprawiła się także ich zdolność czytania i interpretacji tekstu.

Badanie przeprowadzone zostało w 2012 r., uczestniczyły w nim 64 kraje świata.

Polska w czołówce!

W umiejętnościach matematycznych polscy uczniowie uzyskali w badaniu 518 punktów. Lepsza o kilka punktów była Holandia (523), Estonia (521) i Finlandia (519). Ponieważ różnice między wynikami tych czterech krajów UE są w granicach błędu statystycznego, dlatego OECD traktuje je jako równorzędne - najlepsze w krajach Unii.

Z matematyki również wynik Polski jest bardzo dobry. Najlepiej spośród wszystkich krajów europejskich wypadł w matematyce Liechtenstein (535), wyprzedzając Szwajcarię (531). Za Polską (518) uplasowały się natomiast Belgia (515) i Niemcy (514).

Wśród wszystkich 64 krajów biorących udział w badaniu najlepsze wyniki z matematyki uzyskały kraje lub regiony azjatyckie: Szanghaj (613), Singapur (573), Hongkong (561), Tajwan (560), Korea Południowa (554), Makao (538) i Japonia (536).

Z kolei w czytaniu ze zrozumieniem polscy 15-latkowie uzyskali 518 punktów. W UE minimalnie lepszy wynik mają uczniowie z Finlandii (524) i Irlandii (523). Te trzy wyniki również traktowane są jako równorzędne - najlepsze w Unii.

W czytaniu ze zrozumieniem najlepsze wyniki mają uczniowie z Szanghaju (570), przed uczniami z Hongkongu (545). Średni wynik wynosi 496 punktów.

W naukach przyrodniczych wynik polskich gimnazjalistów to 526 punktów. Polscy uczniowie zajęli wśród krajów UE trzecie miejsce za Finlandią (545) i Estonią (541). Najlepsze wyniki na świecie uzyskali uczniowie z Szanghaju (580) przed Hongkongiem (555). Średni wynik wynosi 501 punktów

Poza Polską żaden inny kraj na świecie nie poprawił tak bardzo swoich wyników we wszystkich badanych obszarach; poprawili wyniki zarówno uczniowie najsłabsi, jak i najlepsi.

Badanie Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA - Programme for International Student Assessment) to najważniejsze i największe badanie edukacyjne na świecie. Sprawdza ono stopień przygotowania 15-latków do dalszej edukacji, wymagań rynku pracy i powodzenia w dorosłym życiu. Przeprowadzane jest cyklicznie co trzy lata począwszy od 2000 r. W każdej edycji badania sprawdzane są trzy umiejętności uczniów: czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych.

W Polsce badanie przeprowadził zespół ekspertów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

(abs)