Władza powinna kierować się interesem obywateli. Postępowanie, które charakteryzowało poprzedni rząd - oparte na egoizmie, marnotrawstwie i na pogardzie dla obywateli - powinno być nie tylko zapomniane, ale też rozliczone - powiedziała premier Beata Szydło. Na posiedzeniu Rady Ministrów przedstawiono sprawozdanie z półrocza działalności rządu. Poszczególni ministrowie przedstawiali osiągnięcia swoich resortów. Jako sukcesy wymieniano m.in. program 500 plus, przywrócenie obowiązku szkolnego dla siedmiolatków oraz ustawę antyterrorystyczną. Minister cyfryzacji zapowiedziała, że najpóźniej do marca 2019 roku Polacy będą posługiwać się dowodami elektronicznymi. Wiceminister rolnictwa zapewniał natomiast, że aukcja koni w Janowie Podlaskim nie jest zagrożona.

Władza powinna kierować się interesem obywateli. Postępowanie, które charakteryzowało poprzedni rząd - oparte na egoizmie, marnotrawstwie i na pogardzie dla obywateli - powinno być nie tylko zapomniane, ale też rozliczone - powiedziała premier Beata Szydło. Na posiedzeniu Rady Ministrów przedstawiono sprawozdanie z półrocza działalności rządu. Poszczególni ministrowie przedstawiali osiągnięcia swoich resortów. Jako sukcesy wymieniano m.in. program 500 plus, przywrócenie obowiązku szkolnego dla siedmiolatków oraz ustawę antyterrorystyczną. Minister cyfryzacji zapowiedziała, że najpóźniej do marca 2019 roku Polacy będą posługiwać się dowodami elektronicznymi. Wiceminister rolnictwa zapewniał natomiast, że aukcja koni w Janowie Podlaskim nie jest zagrożona.
Premier Beata Szydło, minister gospodarki morskiej i żeglugi Marek Gróbarczyk, minister środowiska Jan Szyszko, podczas posiedzenia rządu /Rafał Guz /PAP

Premier podkreśliła, że posiedzenie Rady Ministrów ma charakter roboczy i wnioski z niego mają posłużyć przygotowaniom do dalszej pracy.

To nasze dzisiejsze posiedzenie to jest nie tylko podsumowanie tych sześciu miesięcy, wyciągnięcie wniosków, ale również perspektywa na przyszłość - zaznaczyła.

Pamiętajmy, że władza powinna kierować się interesem obywateli, że jesteśmy na służbie, a postępowanie, które charakteryzowało poprzednie osiem lat rządów - oparte przede wszystkim na egoizmie, marnotrawstwie pieniędzy publicznych i na pogardzie dla obywateli - powinno być jak najszybciej nie tylko zapomniane, ale też rozliczone - powiedziała. Musimy pamiętać, ażeby wystrzegać się takiego postępowania - dodała.

To jest dobry moment na to, żeby podsumować ten czas naszych rządów, abyśmy mogli powiedzieć o tym, co udało się nam zrobić, ale też wskazać na te rzeczy i elementy, które wymagają doprecyzowania - powiedziała szefowa rządu na wstępie posiedzenia.

Jak dodała, każdy z ministrów ma poczucie, że wiele udało się zrealizować, ale też - przyznała - "to nie jest tak, że nie popełniamy błędów czy nie podejmujemy działań, które wymagają pewnej korekty".

Kowalczyk krytykuje poprzedników za zaległości w wykonywaniu unijnego prawa

Podsumowując pół roku rządu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk poinformował, że przygotowano 78 projektów ustaw, z czego 52 złożonych w Sejmie. Kowalczyk powiedział, że rząd realizował przede wszystkim projekty programu PiS, z którym ta partia szła do wyborów, oraz zadania określone przez premier Beatę Szydło w expose.

Odnosząc się do działań poprzedniego rządu, Kowalczyk mówił o bardzo dużych zaszłościach w wykonywaniu prawa Unii Europejskiej. 18 listopada zastaliśmy stan 30 ustaw zaległych, nad którymi prace czasami były rozpoczęte, a czasami nawet nie - powiedział. Jak poinformował, obecny rząd zrealizował dotąd 18 z nich.

Kowalczyk zaznaczył, że nieprzygotowanie ustaw mogło rodzić bardzo duże skutki finansowe. Na przykład projekt ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym. Jego termin transpozycji upłynął 3 lipca 2015 r. i grożąca kara to do 308 tys. euro dziennie - podkreślił. Poinformował, że ten projekt jest procedowany w Sejmie.

500 plus wśród głównych osiągnięć resortu rodziny i pracy

Podczas podsumowania półrocza rządu szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska mówiła, że w jej resorcie powstały dwie uchwalone już ustawy. Cztery kolejne projekty są w parlamencie. Minister zwróciła uwagę przede wszystkim na ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wprowadziła program "Rodzina 500 plus”.

Rafalska wskazała, że cztery projekty ustaw są w Sejmie lub w Senacie, a pięć projektów jest w trakcie ścieżki legislacyjnej i konsultacji. Mówiła m.in. o nowelizacji Kodeksu pracy, której celem jest likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki i zobowiązanie pracodawców pisemnego do potwierdzania warunków umowy wcześniej zawartej z pracownikami. Sejm uchwalił ją w zeszłym tygodniu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września.

Rafalska wspomniała także o projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Podkreśliła, że Rada Dialogu Społecznego w tej kwestii wypracowała wspólne stanowisko. Wyjaśniła, że pierwotnie wejście w życie tych przepisów było planowane na lipiec lub wrzesień, "ale w związku z tym, że mamy zawarty tak cenny, historyczny kompromis, ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.".

Rafalska powiedziała, że prezydencki projekt przywracający poprzedni wiek emerytalny jest rozpatrywany przez sejmową podkomisję nadzwyczajną. Dodała, że Rada Ministrów pozytywnie opiniuje tę propozycję, a projekt stanowiska rządu jest w uzgodnieniach zewnętrznych do 19 maja.

Premier Beata Szydło, komentując wystąpienie szefowej MRPiPS, podkreśliła, że "wszyscy w Polsce czekają na obniżenie wieku emerytalnego". Bardzo proszę, żeby - kiedy już będą uzgodnienia dotyczące stanowiska rządowego (...) - jak najszybciej podjąć współpracę z podkomisją sejmową, tak byśmy mogli ten projekt o obniżeniu wieku emerytalnego (...) zakończyć. Żebyśmy do końca roku, tak jak było deklarowane, ten projekt przyjęli – powiedziała.

Morawiecki: Dobre tempo naszych działań

Od początku roku zainicjowaliśmy i toczyliśmy kilkanaście rozmów gospodarczych, przyciągających inwestycje. Takich inwestycji udało nam się pozyskać w wysokości 250 mln euro, czyli blisko miliarda złotych, które mają tworzyć około 5 tysięcy miejsc pracy bezpośrednich i kilkanaście tysięcy w otoczeniu - mówił na posiedzeniu rządu wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Morawiecki mówił też o Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przygotowaliśmy Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zaprezentowany po trzech miesiącach od powołania rządu - podkreślił. Zwrócił uwagę, że poprzedni rząd przyjął założenia do swojego planu strategii gospodarczej po półtorej roku i przyjął go po pięciu latach, więc - jak zaznaczył - "realizacji za bardzo się nie doczekał". Tempo naszych działań - uważam - jest dobre - ocenił.

Wicepremier był też pytany przez szefową rządu o nowe projekty. Rozmawiamy o wielu projektach, o których nie chciałbym jeszcze przesądzać, np. centralny port lotniczy w fazie zupełnie koncepcyjnej, jak również integracja spółek z sektora rolnego i przemysłu rolno-spożywczego (...) - powiedział Morawiecki.

Wymienił także projekty dotyczące polskiej energetyki. Dodał, że prowadzone są także prace nad projektami przedstawionymi przez ministra ochrony środowiska oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. A kolejnym, który będzie interesujący dla całego społeczeństwa, to promocja transportu elektrycznego, która może być znakiem firmowym Polski, i który też wymaga współpracy między różnymi resortami - powiedział.

Zapowiedział ponadto, że resort w ciągu trzech, czterech miesięcy przedstawi projekt budowy oszczędności.

Premier Beata Szydło zobowiązała Morawieckiego do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac resortu do końca czerwca.

Macierewicz: Najważniejszym zadaniem naprawa systemu kierowania wojskiem

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podkreślał na posiedzeniu rządu, że obecnie najważniejszym zadaniem MON jest "przeprowadzenia naprawy systemu kierowania i dowodzenia siłami Rzeczypospolitej, przywracając zasadę jednolitego dowództwa Sił Zbrojnych RP".

Jak powiedział, zniesienie limitów awansów młodszych oficerów i 12-letniego limitu służby kontraktowej to pierwsze działania nakierowane na podniesienie stanu sił zbrojnych do co najmniej 150 tys. żołnierzy.

Przypomniał, że w Redzikowie k. Słupska rozpoczęto budowę bazy wojskowej dla amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Macierewicz podkreślił, że inicjatywa ta jest spóźniona o co najmniej osiem lat, a zapoczątkował ją prezydent Lech Kaczyński.

Minister podsumował, że w ciągu pół roku przyjęto osiem rozporządzeń Rady Ministrów - trzy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw i 46 rozporządzeń ministra obrony narodowej - 24 zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Przypomniał również o powołaniu podkomisji, w ramach Komisji Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego, która - jak zaznaczył minister - ma "rzetelnie zbadać przyczyny i przebieg katastrofy smoleńskiej".

Uporządkowano we współpracy z ministerstwem obrony Słowacji centrum eksperckie kontrwywiadu NATO usytuowane w Krakowie. Przeprowadzono działania antykorupcyjne, w ramach których skierowano do prokuratury 12 zawiadomień o przestępstwie - wymieniał. Poinformował również, że w ciągu tego okresu podwyższono wynagrodzenie żołnierzom zawodowym średnio o 250 zł, a wynagrodzenie pracownikom cywilnym - od 250 do 350 zł.

Macierewicz poinformował także, że dokonano wymiany około połowy dowódców jednostek operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Szefowa MEN: Przywróciliśmy obowiązek szkolny od 7. roku życia

Zrealizowaliśmy postulat około 2 mln rodziców. Przywróciliśmy obowiązek szkolny od 7. roku życia – mówiła podsumowując działalność swojego resortu minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Szacunkowo, na podstawie informacji zebranych ze szkół, 210 tys. uczniów rozpocznie 1 września naukę w klasach pierwszych. Przypominam, że była mowa o roku zerowym i pustym. Nie ma takiego roku - poinformowała Zalewska.

Podała także, że z obecnego rocznika sześciolatków, liczącego 414 tys. dzieci, 82 proc. zostanie w przedszkolach, a 18 proc. pójdzie do szkół.

Minister energii: Zażegnaliśmy kryzys na Śląsku

Został zażegnany bardzo poważny kryzys społeczny i gospodarczy na Śląsku, który groził zapaścią gospodarczą całego regionu - podkreślił minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że gdyby nie działania naprawcze na Śląsku, pracę mogło stracić ponad 100 tys. osób.

Tchórzewski podkreślił, że dzięki negocjacjom z pracownikami kopalń, który zgodzili się na obniżkę swoich uposażeń, oraz z wierzycielami, m.in. bankami, udało się stworzyć projekt Polskiej Grupy Górniczej. Grupa - jak zaznaczył minister - zakłada "dostosowanie górnictwa węgla kamiennego do obniżonych cen węgla kamiennego".

Szef resortu energii podkreślał, że poza aktywnymi działaniami związanymi z PGG resort pracuje nad restrukturyzacją kolejnych spółek węglowych m.in. Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. Dodał, że następnymi działaniami będzie restrukturyzacja przemysłu koksowniczego oraz hutniczego.

Ustawa antyterrorystyczna jedną z najważniejszych inicjatyw MSWiA

Przepisy antyterrorystyczne, udział funkcjonariuszy w uszczelnianiu granic UE i przygotowania służb do szczytu NATO oraz ŚDM - to najważniejsze inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymienione przez szefa tego resortu Mariusza Błaszczaka.

Szef MSWiA podkreślił, że w związku z kryzysem migracyjnym Straż Graniczna pomaga uszczelnić zewnętrzne granice Unii Europejskiej.

Szef MSWiA przypomniał o odtworzeniu Karpackiego Oddział Straży Granicznej - który otworzył w poniedziałek. Przyznał, że ma to związek m.in. z kryzysem migracyjnym w Europie.

Błaszczak nawiązał też m.in. do zmian kadrowych w służbach. Jak zaznaczył, wprowadził zasadę, w myśl której na stanowiskach "dowódców jednostek policji są wyłącznie policjanci, którzy przystąpili do policji już po przełomie" 1989 r. i nie mają przeszłości w MO.

Zbigniew Ziobro: Zaawansowana reforma sądownictwa

Prace nad zmianą Kodeksu karnego, zaostrzające kary za najcięższe przestępstwa, są bardzo zaawansowane – mówił podczas prezentacji działań swojego resortu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Premier Beata Szydło oceniła, że bardzo dużo projektów przygotowanych w resorcie już przyjęto. Prosiła Ziobrę, by po długim weekendzie przedstawione zostały założenia ustawy o komornikach i o syndykach. Wszyscy w Polsce czekają na dużą reformę sądownictwa, ale rozumiem, że to w terminie późniejszym - dodała premier. Ziobro odpowiedział, że "reforma jest bardzo zaawansowana i aby zakończyć prace nad nią, potrzebne będą strategiczne decyzje Rady Ministrów".

Według ministra kluczowe znaczenie miała także wprowadzona na początku marca reforma prokuratury. Ustawa o prokuraturze pozwoliła naprawić funkcjonowanie prokuratury, która działała źle - ocenił.

Ponadto jako główne ze zmian wprowadzonych w ostatnim półroczu Ziobro wymienił te chroniące dzieci przed przestępczością pedofilską. Jak mówił, na podpis prezydenta czeka ustawa, która wprowadza powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Rejestr ten - w ograniczonej części - ma być jawny i dostępny dla obywateli.


W resorcie sportu trwają prace nad zmianami w ustawie o sporcie

Reprezentanci Polski nie mają żadnych kłopotów finansowych w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro - zapewnił minister sportu i turystyki Witold Bańka w podsumowaniu sześciomiesięcznej pracy swego resortu.

Minister mówił o dofinansowaniu klubów, m.in. poprzez wspieranie wydatków na zgrupowania i sprzęt sportowy.

Bańka dodał, że ministerstwo kończy ze "zrywowym" wspieraniem polskiego sportu. Chodzi o stworzenie konkretnej strategii dla kluczowych dyscyplin. Mówił także o pracach nad zmianami w ustawie o sporcie, które pozwolą zwiększyć kontrolę nad związkami w kontekście m.in. transparentności wydawania pieniędzy.

Pracujemy nad ustawą antydopingową. Budujemy etos sportu czystego. Nie ma zgody na doping, na oszustwo w sporcie. Z tym będziemy stanowczo walczyć - zaznaczył.

Minister kultury: Konkursy dotyczące dużego projektu historycznego

Prowadzimy intensywne prace legislacyjne, nadrabiając zaległości, ale też wyznaczając nowe cele legislacyjne – mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Moje ministerstwo prowadzi szkolnictwo artystyczne, więc pracujemy w tym zakresie z MEN. Także są prowadzone prace nad ustawami w zakresie praw autorskich, prawa prasowego, promocji polskiej kultury za granicą. Została przyjęta mała, a w tej chwili jest w Sejmie i dyskutowana jest nowa, duża, ustawa medialna - powiedział minister.

Podkreślił, że resort kultury prowadzi nową politykę muzealną i w zakresie upamiętnień. Zapowiedział "przejęcie przez ministerstwo kultury w najbliższym czasie zadań, a także instytucjonalne przejęcie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa". Likwidację Rady zakłada nowela ustawy o IPN.

Piotr Gliński poinformował również, że rozstrzygnięte zostały w normalnym trybie doroczne konkursy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej oraz że w najbliższych dniach "będą ogłoszone dwa konkursy dotyczące dużego projektu historycznego". Chodzi o konkurs na treatment, czyli skrót scenariuszowy, pomysł - tłumaczył. Jak dodał, chodzi o "otwarty konkurs i zamknięty konkurs dla twórców uznanych". Około 50 osób jest wybranych do tego konkursu na scenariusz - dodał minister.

Elektroniczne dowody najpóźniej do marca 2019 roku

Minister cyfryzacji Anna Streżyńska podkreślała, że wraz z ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, ZUS-em i sektorem bankowym udało się sprawnie przygotować możliwość elektronicznego składania wniosków w ramach programu 500 plus.

Szefowa MC zaznaczyła, że jej resort przyjął strategiczne dokumenty, które mają podnieść dostępność do internetu w naszym kraju, a także zwiększyć cyberbezpieczeństwo w obrocie cywilnym i gospodarczym.

Do 2020 r. każdy Polak - jak zapewniła - ma mieć zapewniony dostęp do szerokopasmowego internetu. W 2017 r. do takiej sieci mają być podłączone wszystkie szkoły. W tym samym roku, w szkołach ma zacząć się też nauczanie zasad programowania, kodowania.

Streżyńska poinformowała, że "najpóźniej w marcu 2019 r." Polacy zaczną posługiwać się dowodami elektronicznymi.

Minister zapewniła, że będzie też budowana przyjazna dla obywateli e-administracja.

Waszczykowski: Nie przewiedzieliśmy, że korekta w polityce zagranicznej spotka się tak negatywną reakcją

Nie przewidzieliśmy zbyt wcześnie, że proponując tak istotną korektę w polityce zagranicznej spotkamy się z tak gwałtowną, negatywną reakcją, szczególnie na świecie - powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski.

W wystąpieniu na posiedzeniu rządu szef dyplomacji powiedział, że w ostatnich sześciu miesiącach polityce zagranicznej został przywrócony charakter podmiotowy.

W tym czasie - mówił - odbudowana została też "solidarność regionu". Tworzymy koalicję państw Europy Środkowo-Wschodniej tak, aby Polska mogła być rzecznikiem interesów regionu zarówno w UE, jak i w NATO. Zgodnie z koncepcją śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego zbudowaliśmy dużą koalicję 16 państw, która leży na osi północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Jako ważne kierunki współpracy regionalnej wskazał też Grupę Wyszehradzką (którą wraz z Polską współtworzą Czechy, Słowacja i Węgry) i państwa bałtyckie.

Minister powiedział, że odbudowane zostały relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a "relacje z UE są oparte na stałym dialogu, na uczestnictwie w podejmowanych w Brukseli decyzjach".

W ramach otwarcia na Wschód przeprowadziliśmy konsultacje w Moskwie, próbujemy utrzymać pragmatyczne relacje. Rozpoczęliśmy też proces normalizacji relacji z Białorusią - dodał Waszczykowski.

Z kolei jeśli chodzi o relacje z większymi państwami europejskimi - mówił minister - polityka przyjęta przez resort zakłada, że "nie odchodząc od współpracy z Niemcami - szczególnie w dziedzinie gospodarczej" rozwinięta zostanie współpraca z innymi państwami, m.in. z Wielką Brytanią.

Premier prosi ministra zdrowia o przyspieszenie

Szpitalne mapy potrzeb zdrowotnych, bezpłatne leki dla seniorów, działania naprawcze w obszarze informatyzacji - to niektóre osiągnięcia resortu zdrowia, o których mówił we wtorek minister Konstanty Radziwiłł.

Mówiąc o problemach polskiej służby zdrowia, Radziwiłł wskazał: kolejki, ciągłe niedofinansowanie, bałagan w systemie przemieszczania się pacjenta, kompletny brak koordynacji w tym zakresie, wreszcie brak odpowiedzialności poszczególnych elementów struktury polskiej służby zdrowia i generalnie kierunek na samoregulację, regulację rynkową.

Radziwiłł poinformował, że przez pół roku w resorcie wydano 33 rozporządzenia wykonawcze, z czego 15 to rozporządzenia zaległe. Przekazał, że trwają lub niedługo się rozpoczną prace nad ponad 30 projektami ustaw, w tym likwidującymi NFZ. Liczymy, że dzięki temu uda się przywrócić sprawność i poprawić dostępność służby zdrowia dla pacjentów - powiedział. Szczegóły tych projektów mają być znane w ciągu kilku miesięcy.

Premier Beata Szydło pytała ministra, kiedy pacjenci będą mogli się spodziewać likwidacji NFZ. Pierwsze założenia ustaw uda się przygotować jeszcze w lecie, najpóźniej jesienią, ale myślę, że to, na co pacjenci czekają tak naprawdę, to jest zwiększenie dostępu do lekarzy i ograniczenie kolejek - powiedział minister.

Wyraził nadzieję, że dzięki pracom m.in. nad koszykiem świadczeń gwarantowanych, "kolejki uda się w znaczący sposób ograniczyć jeszcze w tym roku".

Premier poprosiła ministra o przyspieszenie prac nad systemowymi zmianami w służbie zdrowia. Już niedługo przyjdziemy z projektami - zapewnił Radziwiłł.

Wiceminister rolnictwa: Aukcja w Janowie niezagrożona, ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej zgodna z oczekiwaniami rolników

Przygotowania do aukcji koni w Janowie Podlaskim są niezagrożone - mówił wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, przedstawiając dorobek resortu w ciągu pół roku rządu. Dodał, że zainteresowanie aukcją jest "nie mniejsze niż w latach poprzednich".

Babalski zastępował podczas prezentacji przebywającego w Brukseli ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Po tym, jak przedstawił zasadniczą prezentację, premier Beata Szydło zadała mu pytanie o przygotowania do aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim.

Czy wszystko jest pod kontrolą i czy te prace naprawcze, które zostały wdrożone, przynoszą jakieś pozytywne efekty? - pytała szefowa rządu.

Babalski przyznał, że sprawa Janowa "budziła bardzo wiele emocji", ale "emocje pomału opadają".

Zaznaczył, że za przygotowanie dorocznej aukcji odpowiada Agencja Nieruchomości Rolnych razem z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

Wczoraj podano nam informację, że nie ma żadnego opóźnienia w stosunku do lat ubiegłych, jeśli chodzi o przygotowanie tej aukcji - powiedział Babalski.

Babalski przekonywał też, że ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej spełnia oczekiwania polskich rolników.

Podkreślał, że nieprawdziwe są zarzuty, iż ustawa ta hamuje obrót polską ziemią. Zwracał uwagę, że tam, gdzie możliwości sprzedaży są ograniczone, wprowadzony jest mechanizm dzierżawy.

Zaznaczył zarazem, że jeśli "za jakiś czas będą potrzebne zmiany" w ustawie, zostaną przeprowadzone. Jeśli będzie trzeba zmienić, to będziemy zmieniać, na korzyść polskiego rolnika - zapowiadał.

Minister Skarbu Państwa: Zmieniła się filozofia funkcjonowania resortu

W ciągu najbliższych dwóch - trzech tygodni przedstawię założenia dot. przyszłości nadzoru nad majątkiem Skarbu Państwa - zapowiedział szef MSP Dawid Jackiewicz. Podkreślił, że projekty ustaw w tej sprawie zaprezentuje do końca czerwca, a likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa planuje na przełomie 2016 i 2017 r.

Jak mówił, chciałby zakończyć proces likwidacji MSP nie później niż w połowie 2017 roku. To jest data końcowa istnienia Ministerstwa Skarbu Państwa i moment powołania nowego podmiotu - o wiele skuteczniejszego, jeśli chodzi o dbałość (...) państwowego majątku - podkreślił.

Minister, przedstawiając we wtorek dokonania swojego resortu w pierwszym półroczu rządu, mówił, że zmienił filozofię funkcjonowania tego ministerstwa. Wyjaśnił, że za czasów rządu PO-PSL resort skarbu był ministerstwem prywatyzacji. Odeszliśmy od prywatyzacji nastawionej jedynie na pozyskiwanie funduszy, potrzebnych (...) na zasypywanie "dziury budżetowej" - podkreślił. Dodał, że obecnym kierunkiem działań MSP jest budowa wartości państwowego majątku, jego pozycji rynkowej.

Szef MSP mówił też o przygotowanym przez jego resort projekcie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zwrócił uwagę, że pensje menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa mają zależeć m.in. od sytuacji finansowej i wielkości spółki oraz realizacji celów inwestycyjnych.

Resort nauki walczy z biurokracją

Największy wysiłek w ciągu pierwszych 6 miesięcy włożyliśmy w ograniczenie biurokracji - stwierdził wicepremier minister nauki Jarosław Gowin. Projekt ustawy ograniczającej biurokrację jest już gotowy.

Minister, zaznaczył, że w ostatnich ośmiu latach w szkolnictwie wyższym doszło do dwóch "głębokich zmian". Motywacje tych zmian - jak mówił - były zasadne: chodziło o dostosowanie polskiego szkolnictwa do wymogów procesu bolońskiego i stworzenie systemu obiektywnych mierników oceny uczelni, aby zwiększyć ich konkurencyjność.

O ile intencje były słuszne, to konsekwencje okazały się fatalne - ocenił Gowin. Rezultatem zmian jest spadek polskich uczelni w międzynarodowych rankingach i spadek Polski do najniższej kategorii w rankingu innowacyjności.

Według szefa MNiSW rzeczywistą konsekwencją zmian był rozwój monstrualnej biurokracji. Największy wysiłek w ciągu tych pierwszych sześciu miesięcy włożyliśmy w to, aby ograniczyć biurokrację - zaznaczył.

Odpowiedni projekt ustawy (nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym) jest gotowy i został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Gowin wyraził nadzieję, że Rada Ministrów przychyli się do jej przyjęcia podczas najbliższego posiedzenia rządu.

Jak zaznaczył jednocześnie, potrzebne są nowe rozwiązania systemowe, dlatego resort nauki rozpoczął pracę nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Do tych prac włączył środowisko akademickie.

Gróbarczyk: Przygotowaliśmy projekt odbudowy przemysłu stoczniowego

W ciągu pół roku działania resortu przygotowaliśmy projekt ustaw o aktywizacji przemysłu stoczniowego, projekt strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych a także program budowy kanału Mierzei Wiślanej - mówił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Gróbarczyk podkreślił, że dzięki stworzeniu warunków do budowy statków w zakładach stoczniowych ulokowanych na wybrzeżu możliwy będzie rozwój przedsiębiorców funkcjonujących w obszarze sektora hutniczego, maszynowego i elektro-technicznego na terenie całego kraju. Przemysł stoczniowy dzięki przygotowanej ustawie stanie się jednym z zasadniczych elementów odbudowy przemysłu w Polsce - wskazał.

Szef resortu gospodarki morskiej poinformował, że przygotowany został program budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W ciągu miesiąca zostanie przygotowana tzw. specustawa mająca na celu szybką realizację tej inwestycji - zapowiedział.

Minister środowiska przyznaje, że w związku z Puszczą Białowieską będziemy tłumaczyć się przed KE i UNESCO

Wprowadzenie do globalnego porozumienia klimatycznego ONZ kwestii pochłaniania CO2 przez lasy jest wyrazem skutecznie prowadzonej polityki klimatycznej przez obecny rząd - ocenił podsumowując prace resortu minister środowiska Jan Szyszko.

Szyszko jako jeden z sukcesów rządu wymienił też wprowadzenie w życie przepisów uniemożliwiających spekulowanie gruntami leśnymi. Przypomniał, że zgodnie z traktatem akcesyjnym od 1 maja obowiązuje nieograniczona możliwość kupowania ziemi rolnej i leśnej przez cudzoziemców.

Premier Beata Szydło zapytała ministra, jakie kroki zostały podjęte przez ministerstwo oraz jakie są podstawy do tego, by przeprowadzić zwiększoną wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Zwróciła uwagę, że jest to temat, który "budzi wiele wątpliwości", zainteresowana jest nim też Komisja Europejska.

Szyszko tłumaczył, że sprawa jest skomplikowana, ponieważ puszcza objęta jest różnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarami Natura 2000, czy wynikającymi z dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Następnie - jak wskazał - Puszcza Białowieska została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ktoś popełnił błąd, albo celowo to zrobił, że zaczął się starać, aby Puszcza Białowieska została objęta dziedzictwem przyrodniczym UNESCO - ocenił minister.

Podkreślił też, iż zgodnie z prawem europejskim, naszym obowiązkiem jest ochrona wyznaczonych obszarów Natura 2000. Jesteśmy z tego rozliczani. O ile coś zaczyna ginąć, to grozi nam proces przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości - podkreślił.

Dodał, że wpisanie Puszczy Białowieskiej na listę UNESCO spowodowało, że niemożliwa stała się gospodarka leśna na jej terenie.

Szyszko poinformował, że po zakończeniu pierwszej inwentaryzacji w Puszczy, czyli "mniej więcej za 10 dni, rozpoczynamy walkę z kornikiem drukarzem, oczywiście narażając się na swego rodzaju reperkusje i wyjaśnienia zarówno przed KE, jak i UNESCO".

Będzie Narodowy Program Mieszkaniowy

Do końca roku nowy projekt kodeksu budowlanego zostanie przedstawiony Radzie Ministrów - zapewniał szef MIB Andrzej Adamczyk. Minister mówił także o wzmocnieniu Poczty Polskiej na pozycji operatora narodowego.

Adamczyk zapewniał też, że jego resort robi wszystko, by przyspieszyć realizację projektów kolejowych i drogowych. Zapowiedział projekt przepisów, które pozwolą przyspieszyć proces inwestycyjny.

Premier Beata Szydło zapowiedziała natomiast, że po długim weekendzie zostanie zaprezentowany i skierowany na posiedzenie Rady Ministrów Narodowy Program Mieszkaniowy. Podkreśliła, że minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk już w następnym tygodniu będzie mógł przedstawić i zaprezentować kierunki działania w zakresie budownictwa mieszkaniowego. WIĘCEJ O TYM PROGRAMIE PRZECZYTACIE TUTAJ.

Minister finansów przyznaje, że nie udało się uchwalić podatku od marketów

W najbliższym czasie resort finansów przedstawi pakiet ustaw, regulujący rynek hazardu i pakiet dotyczący uszczelnienia poboru podatku VAT - zapowiedział minister finansów Paweł Szałamacha.

Szałamacha, zabierając głos jako ostatni, podkreślił, że pakiet uszczelniający VAT "pozwoli od 2017 r. uzyskiwać wyższe dochody z tego podatku". Poinformował, że bardzo zaawansowany jest też tzw. pakiet paliwowy, który ma zmienić ustawę o VAT, akcyzie i prawo energetyczne. Ma to uszczelnić rynek paliw płynnych w obszarze wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami płynnymi.

Ten pakiet, mam nadzieję, zostanie przedłożony na kolejne posiedzenie Rady Ministrów - zapowiedział.

Szałamacha przyznał, że nie udało się szybko uchwalić ustawy o podatku od marketów "z uwagi na liczne protesty". Ta ustawa została skierowana do prac na Komitet Stały RM w najbliższych dniach, musieliśmy przepracować ten pierwotny projekt - powiedział.

Nie udało się też, dodał, szybko przeprowadzić głębokiej nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Jak zaznaczył, "pomimo dosyć szybkiego tempa prac parlamentarnych", prace nad projektem jeszcze się nie skończyły. Będę zabiegał, by stało się to jeszcze w maju - zapowiedział minister finansów.

(mpw)