Prawo i Sprawiedliwość zgłosi poprawkę do projektu zmieniającego kodeks wyborczy, która zagwarantuje apolityczność komisarzy wyborczych - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski. W Sejmie zaplanowano spotkanie przewodniczącego PKW z marszałkiem Sejmu. Wojciech Hermeliński i Marek Kuchciński mają rozmawiać właśnie o wobec projektu ustawy.

Z informacji reportera RMF FM wynika, że PiS jest gotowe pójść na drobne ustępstwa i taka oferta ma się pojawić podczas spotkania. 

Jedna z poprawek ma wprost określać, że komisarze wyborczy nie będą mogli przynależeć do partii i prowadzić działalności politycznej. Według według nowych przepisów do objęcia funkcji wystarczy wyższe wykształcenie prawnicze, a dotychczas komisarzami byli sędziowie. 

PiS rozważa również przeniesienie części obowiązków z PKW do Krajowego Biura Wyborczego. 

PiS zaproponuje również, żeby komitety obywatelskie były rejestrowane w powiatach, a nie w województwach. 

Te pomysły nie są jednak odpowiedzią na wszystkie zastrzeżenia PKW, która alarmuje, że projekt nowej ustawy może zdestabilizować cały system wyborczy.