Kilkanaście milionów złotych z wpływów na Totalizator Sportowy zamierza przeznaczyć rząd na walkę z powodzią. Nie są to bieżące wpływy Totalizatora lecz pieniądze, które pozostały na specjalnym koncie Kancelarii Premiera po usuwaniu skutków powodzi w 1997 roku.

Pieniądze te pochodziły z zysków z Totolotka. W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie pilnej rządowej nowelizacji ustawy " o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach " umożliwiające skorzystanie z tych pieniędzy. Prawdopodobnie dziś w nocy odbędzie się drugie czytanie tej nowelizacji, tak by ustawa została uchwalona jeszcze na tym posiedzeniu. Zdaniem kierującego komisją finansów, posła Pawła Armta, nie jest wykluczone, że znajdą się jeszcze inne dodatkowe pieniądze z totolotka na walkę z żywiołem powodzi. „Być może niezależnie od tych zmian, które dzisiaj proponujemy, prezes urzędu kultury fizycznej będzie mógł przekazać. Ale przekazać pieniądze na ewentualne usuwanie skutków powodzi w tych obszarach, które dotyczą jego działalności” –powiedział naszemu reporterowi poseł. Obiekty sportowe finansowane z totolotka będą musiały poczekać na lepsze czasy.

19:15