Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało w internecie ostatnią, czwartą część bezpłatnego podręcznika dla drugoklasistów "Nasza szkoła". Konsultacje społeczne ws. książki potrwają do 21 września.

Czwarta część podręcznika jest dostępna na stronach: naszaszkola.men.gov.pl i naszelementarz.men.gov.pl. Tak jak w przypadku poprzednich części każdy zainteresowany może przesłać do MEN swoją opinię na jej temat, wykorzystując formularz elektroniczny również umieszczony na stronie resortu.

W odróżnieniu od "Naszego elementarza" dla pierwszoklasistów, w którym treści z zakresu języka polskiego, przyrody, społeczeństwa i matematyki wzajemnie się przeplatały i uzupełniały, w podręczniku dla drugoklasistów wyodrębniono treści matematyczne. Dlatego w efekcie do uczniów trafią dwie książki: "Nasza szkoła" i "Nasza szkoła. Matematyka". Za treści z zakresu języka polskiego, przyrody i społeczeństwa odpowiadają Maria Lorek (główna autorka podręcznika dla pierwszoklasistów) i Monika Zatorska. Za część matematyczną - Agata Ludwa, autorka wielu popularnych zeszytów ćwiczeń dla najmłodszych.

Uczucia, zabawy i "Przystanek zadanek"

Czwarta część podręcznika do edukacji zintegrowanej ma m.in. zachęcić drugoklasistów do rozmowy o uczuciach. Dzieci wspólnie spróbują odpowiedzieć na pytanie: "Co czujemy?", a także poczytają o strachu. Dzieci zastanowią się też w co się bawić w Dzień Dziecka. Tuż przed wakacjami poznają piękno Warmii i Mazur, a także Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Dzięki części matematycznej uczniowie ćwiczyć będą umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Zastanowią się m.in. nad tym, ile to jest tysiąc oraz co to jest kilometr. Stałym elementem podręcznika do drugiej klasy, który pojawia się także w tej części, jest "Przystanek zadanek".

Z nowego bezpłatnego podręcznika korzystać będą uczniowie, którzy w 1 września trafią do II klas szkół podstawowych. To ten sam rocznik, który w minionym roku szkolnym 2014/2015 uczył się w I klasie z przygotowanego na zlecenie MEN "Naszego elementarza". Są oni jednocześnie pierwszym rocznikiem uczniów, który korzystał z bezpłatnych, wieloletnich podręczników, będących własnością szkoły, udostępnianych uczniom. Podręczniki te mają służyć co najmniej trzem rocznikom.

(mn)