Po raz ostatni za święto przypadające w sobotę dostaniemy dodatkowy dzień wolny. Chodzi o 25 grudnia, czyli pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Od przyszłego roku takie uprawnienia zniknął w zamian za wolne w święto Trzech Króli.

Prawo do dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wynika z kodeksu pracy. Przepis dotyczy osób zatrudnionych m.in. na podstawie umowy o pracę. Nie obejmuje natomiast np. zleceniobiorców.

Dodatkowy dzień wolny powinien być udzielony pracownikowi w innym terminie, ale w przyjętym w danej firmie tzw. okresie rozliczeniowym. Okres ten może być np. miesięczny lub kwartalny. Zwykle dodatkowy dzień wolny udzielany jest jeszcze w tym samym miesiącu, a jeżeli świąteczna sobota dotyczy Bożego Narodzenia - w Wigilię lub Sylwestra.

Ostateczna decyzja o tym, czy wszyscy pracownicy dostaną wolne np. w Wigilię, a więc jeszcze przed świąteczną sobotą, zależy jednak od pracodawcy. Pracownik może zaproponować, którego dnia chciałby odebrać wolne za 25 grudnia, ale nie może tego żądać.

Od 2011 r. nie będzie już dni wolnych za święta przypadające w soboty. 1 stycznia wchodzi w życie zmieniony kodeks pracy. Ustanawia on dniem wolnym od pracy 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli. Jednocześnie zlikwidowane zostanie prawo do odbierania wolnego za święta przypadające w sobotę.