Minister koordynator do spraw służb specjalnych Zbigniew Wassermann potwierdza, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wysłała do niego notatkę, w której donosi o zagrożeniu przejęciem Orlenu przez Rosję. O sprawie napisała „Rzeczpospolita”.

Niepokój ABW budzi nadmierne rozproszenie akcjonariatu największej polskiej spółki. Skarb Państwa kontroluje około jednej trzeciej kapitału Orlenu. Bardzo trudno ustalić, kto jest właścicielem pozostałych udziałów.

Rosja podejmuje pewne działania zmierzające do odbudowy swojej imperialnej pozycji, używając do tego instrumentu związanego z surowcami energetycznymi, poprzez odcięcie dostaw np. gazu na Białorusi, w Gruzji, czy na Ukrainie - mówił Wassermann.

Minister koordynator zlecił zbadanie, do kogo należą akcje Orlenu i jakie są między właścicielami powiązania kapitałowe.