Około 430 tys. szóstoklasistów w 13 tys. szkół podstawowych w całej Polsce pisało test kompetencyjny. Sprawdzian jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki sprawdzianu uczniowie poznają pod koniec maja.

[raport:134746]

Do testu nie podeszła jednak część uczniów z Zachodniopomorskiego. W Szczecinie i okolicach z powodu gigantycznej awarii od rana nie ma prądu. W tych szkołach, gdzie w sprawdzian się nie odbył, uczniowie będą pisać go w innym terminie. Kiedy - zostanie ustalone jeszcze w tym tygodniu.

Wszyscy uczniowie w całym kraju podczas sprawdzianu rozwiązywali taki sam test - nosił on tytuł "Jasne jak słońce". W zestawie było 25 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Zadania odnosiły się m.in. do cytowanych tekstów: popularnonaukowego i wiersza Joanny Kulmowej "Słońce i sosny". Piszący sprawdzian musieli się wykazać także np. umiejętnościami odczytywania danych z tabeli, porównywania liczb, obliczania wielokrotności liczb i dokonywania działań na ułamkach.

W zestawie były również zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź na zadane pytanie, np. obliczyć długość rzucanego cienia. Szóstoklasiści musieli też napisać dwa teksy własne: na podstawie mapy pogody napisać notatkę o przewidywalnej pogodzie oraz wypracowanie o miejscu, które uważają za wyjątkowe.

Test kompetencji ma sprawdzić nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności; ocenić, w jakim stopniu opanował czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie). Sprawdzian trwał 60 minut. Dla uczniów z np. dysleksją czas trwania sprawdzianu był przedłużony o 30 minut.