Grupę trudniącą się lichwą rozbili funkcjonariusze z kieleckiego Centralnego Biura Śledczego Policji. Na polecenie prokuratury okręgowej w Kielcach zatrzymali 13 osób, w tym szefa grupy, a także notariusza i radcę prawnego.

Jak ustalili śledczy, grupa dawała pożyczki ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zastawem były nieruchomości pożyczkobiorców.

Kredytów udzielali na krótki okres. W aktach notarialnych zawyżali ich wartość, a jednocześnie zaniżali wartość zajętych nieruchomości. Potem te nieruchomości przejmowali nawet wtedy, gdy trudności dotyczyły spłaty jedynie części zobowiązań.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działając w latach 2008-2015 w ten sposób przejęła mienie wartości 3 milionów złotych.

Osiem z zatrzymanych osób trafiło do aresztu.

Opracowanie: