Władze województwa małopolskiego apelują o włączenie się do akcji „Oddaj krew dla Bohatera”. Pomocy potrzebuje 96-letni gen. bryg. Tadeusz Bieńkowicz, pseudonim Rączy.

Generał Bieńkowicz potrzebuje pomocy ze względu na trudną sytuację zdrowotną.

Gen. Tadeusz Bieńkowicz urodził się w 1923 r. w Lidzie. To uczestnik II wojny światowej, żołnierz okręgu nowogródzkiego Armii Krajowej. Był aresztowany przez UB za działalność antykomunistyczną, poddany wielomiesięcznym przesłuchaniom i torturom, więziony i skazany przez komunistyczne władze na karę śmierci. Jest kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari, został odznaczony również m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podczas ostatniego Małopolskiego Spotkania Opłatkowego wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył mu Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, przyznany przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 lub na os. Na Skarpie 66A.

Opracowanie: