Spośród 19 kandydatur na ławników Sądu Najwyższego, które wpłynęły do Kancelarii Senatu, wymogi formalne spełnia 15 - oceniła w środę senacka komisja. Zgłoszenia, które spełniły wymogi formalne przejdą do dalszych etapów procedury wyboru ławników.

Spośród 19 kandydatur na ławników Sądu Najwyższego, które wpłynęły do Kancelarii Senatu, wymogi formalne spełnia 15 - oceniła w środę senacka komisja. Zgłoszenia, które spełniły wymogi formalne przejdą do dalszych etapów procedury wyboru ławników.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem 61. posiedzenia Senatu. / Tomasz Gzell /PAP

Wobec dwóch zgłoszeń - spośród 15, które nie miały uchybień formalnych - senackie biuro legislacyjne wskazało jednak na "uchybienia materialno-prawne", które powinny zostać usunięte, jeśli kandydatury tych osób miałyby być brane pod uwagę w wyborze ławników. Mianowicie dwie zgłoszone osoby są już ławnikami w sądach powszechnych - warszawskim sądzie okręgowym i tarnowskim sądzie rejonowym.

Zgodnie z ustawą o SN ławnicy w sądach powszechnych nie mogą być kandydatami na ławników w SN. Te dwie osoby powinny więc do kolejnego posiedzenia senackiej komisji przedstawić oświadczenia o rezygnacji z funkcji ławników sądów powszechnych.

Jak poinformował przewodniczący komisji praw człowieka, praworządności i petycji Robert Mamątow z PiS na kolejne posiedzenie komisji zaproszone zostaną wszystkie z osób kandydujących na ławników - 15 kandydatów zostanie wówczas przedstawionych, senatorowie będą mogli wysłuchać ich krótkich wypowiedzi i zadać im pytania.

Ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym

Zgodnie z nowymi przepisami o SN ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Kandydatów na ławników mogły zgłaszać stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także grupy co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Termin na zgłaszanie kandydatur minął 24 maja. Termin na wybór przez Senat ławników SN upływa 3 lipca 2018 r. Ponieważ liczba ławników w SN określona została na 36, to już wskazuje się, iż w późniejszym czasie potrzebny będzie wybór uzupełniający.

(ł)