Kilkadziesiąt różnych uchybień wykryła kontrola przeprowadzona po tegorocznych maturach w 118 szkołach średnich woj. śląskiego. Zorganizowało ją - w szkołach, gdzie wyniki były złe lub których dotyczyły skargi - Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wyniki analizy budzą nasze obawy - wskazują, że jest obszar, który wymaga poprawy - mówił śląski kurator oświaty Stanisław Faber. Chcemy uświadomić potrzebę ogromnej staranności, pieczołowitości, przy prowadzeniu egzaminów zewnętrznych - dodał. Wskazał, że do przeprowadzenia tych badań skłonił go jeden z przypadków.

W jednej ze szkół sekretarka po maturze poinformowała ucznia, że nie zdał egzaminu z matematyki. Jak się okazało, przekazała informację błędną, ponieważ absolwent matematykę zdał, a nie zdał języka niemieckiego. Przez całe wakacje - zamiast do niemieckiego - przygotowywał się do poprawki z matematyki. Po wakacjach na szczęście udało mu się jednak niemiecki zdać.

Co można powiedzieć o dyrektorze szkoły - to inny przykład - który na konferencji, analizując bardzo słabe wyniki egzaminów zewnętrznych, przekazuje radzie pedagogicznej informację, że oto wyniki egzaminów zewnętrznych są "zadowalające" i koniec, kropka?- pytał Faber.

Zdarzało się także, że zespoły nadzorujące maturę powoływane były niezgodnie z prawem lub w dniu egzaminu. W dwóch szkołach przewodniczący nie powołali terminowo swoich zastępców, w dwóch również terminowo nie powołano przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych. Trzech zastępców przewodniczących zespołów nie odbyło odpowiednich szkoleń. W pięciu szkołach skład trzynastu zespołów egzaminujących był niezgodny z przepisami. Zdarzało się, że w skład zespołów nadzorujących nie byli powoływani nauczyciele z innych szkół.

Był też przypadek, że nauczyciele nie przygotowali listy tematów z języka polskiego w terminie do 10 kwietnia. W siedmiu szkołach uczniowie chcący przystąpić do matur bezpośrednio po zakończeniu szkoły przekroczyli termin złożenia stosownych deklaracji.

W trzech szkołach nie przekazano informacji o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów. W siedmiu szkołach nie informowano o prawie dostosowania warunków do indywidualnych potrzeb, a w jednej szkole nie dostosowano takich warunków. Często brakowało aktualnych informatorów maturalnych - w siedmiu szkołach uczniowie nie zostali z nimi zaznajomieni, a w trzech nie udostępniono ich uczniom.

Łącznie w woj. śląskim skontrolowano 118 szkół - 50 liceów ogólnokształcących (w tym 6 dla dorosłych) i 68 techników (w tym 3 dla dorosłych). We wrześniu ub. roku uczyło się w nich 9304 uczniów ostatnich klas, deklaracje przystąpienia do matury złożyło 8535 - 334 nie przystąpiło do egzaminu. Część z tych osób wycofało chęć zdawania matury w ostatniej chwili - w okresie wystawiania ocen końcowych.