„Fakt zamykania przedszkoli, szkół i niewpuszczania dzieci jest bulwersujący i bezprawny. W Krakowie mamy sytuację, w której z inspiracji wydziału edukacji szkoły są zamykane”– oceniła na konferencji prasowej małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Znana z kontrowersyjnych wypowiedzi kurator stanowczo zaznaczyła, że według niej zamykanie szkół to "złamanie prawa".  Jak i kuratorium, tak i ministerstwo edukacji stoi na stanowisku, że strajk nie jest powodem do tego, żeby szkołę zamknąć, żeby w szkołach nie odbywały się zajęcia opiekuńcze - podkreśliła.

Nowak podczas wystąpienia groziła też dyrektorom szkół wskazując, że jeśli kuratorium znajdzie uchybienia w sposobie, w którym szkoły przygotowały się do strajków, wyciągnie konsekwencje. Dla dyrektorów oznacza to odwołania, a dla samorządów jest to zawiadomienie wojewody o konieczności podjęcia czynności nadzorczych - mówiła.

Kurator tłumaczyła, że każdy dyrektor, który dowiedział się o tym, że w jego szkole planowany jest strajk, powinien "przejść całą procedurę", m.in. zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy. Tu jest duża różnica: 205 szkół nie zgłosiło uczestnictwa w strajku. To są rzeczy, które trzeba sprawdzać, to jest wyraźne uchybienie prawne. W Krakowie dyrektorzy są pewni, że działają zgodnie z prawem, bo tak ich poinformowało miasto, a to nie jest prawda - twierdzi Nowak.

Ewa Całus z Urzędu Miasta Krakowa nie chciała się odnosić do zarzutów kurator. Czas na weryfikację jeszcze będzie - zapewniła.

Barbara Nowak zaapelowała, by nauczyciele wrócili do swoich uczniów, bo już dostali znaczące podwyżki. Wskazała, że przez cały okres rządów PO-PSL podwyżek nie było, nie było nawet waloryzacji, a od 2018 rozpoczął się proces podwyższania pensji nauczycieli.

Wtorek jest drugim dniem bezterminowego strajku nauczycieli. Z informacji przekazanych przez miasto Kraków wynika, że wnioski o zawieszenie zajęć we wtorek zgłosiło 141 szkół.

Strajk prawdopodobnie zbiegnie się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty, a 6 maja mają rozpocząć się matury.