Dzielenie się opłatkiem to jeden z tych pięknych zwyczajów, bez których nie wyobrażamy sobie Wigilii. Fundacja im. Brata Alberta zachęca, by w tym roku kupując opłatek, pomóc potrzebującym.

"Opłatek od serca" to inicjatywa Fundacji im. Brata Alberta i Oblatum. Część dochodu ze sprzedaży opłatków zostanie przekazana Fundacji im. Brata Alberta. Te pieniądze wspomogą budowę nowego domu w Schronisku dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach.

Sprzedaż opłatków ma zostać uruchomiona już wkrótce. Jedno opakowanie będzie można kupić za 5 zł + koszty wysyłki. 

Więcej informacji o akcji "Opłatek od serca" można znaleźć tutaj. 

Schronisko dla niepełnosprawnych im. Zofii Tetelowskiej i Stanisława Prószyńskiego w Radwanowicach jest placówką macierzystą Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie. Działa od września 1989 roku. Jego celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, które utraciły swoich rodziców i opiekunów. 

Do schroniska przyjmowane są osoby, które:
- mają ukończone 18 lat,
- są upośledzone w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- są sierotami społecznymi lub naturalnymi,
- nie mają zaburzeń psychicznych.

Obiekty Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach to stary Dwór (obecnie mieszczą się tam biura i kaplica) oraz trzy budynki - Dom Norweski im. Matki Elżbiety Czackiej, Dom Śląski im. Kardynała Stefana Sapiehy i Dom Przyjaciół.