Trwa postępowanie w sprawie wyboru nowego polskiego sędziego TSUE - podał rzecznik rządu Piotr Müller. Dopytywany, dlaczego dotychczasowy sędzia Trybunału Marek Safjan nie może kontynuować w nim pracy, stwierdził, że "nie ma zasady, że były sędzia ma kontynuować swoją kadencję".

Rzecznik rządu był pytany na konferencji prasowej, dlaczego sędzia Marek Safjan, którego kadencja upływa, nie może być na kolejną kadencję polskim sędzią w TSUE. Dopytywano go o nazwiska kandydatów, którzy mogą go w tym gremium zastąpić.

Müller odpowiedział, że z tego, co wie, trwa w tej chwili postępowanie w zakresie wyboru nowego sędziego TSUE. W traktatach unijnych jest procedura, która to określa - zauważył. Zaznaczył, że kraj członkowski decyduje o tym, kogo przedstawi jako kandydata do TSUE. Podkreślił, że "nie ma zasady, że były sędzia ma kontynuować swoją kadencję".

Dopytywany, czemu Safjan nie może kontynuować swojej pracy w TSUE, rzecznik rządu odpowiedział, że każde państwo może "realizować swoje kompetencje". Takie samo prawo do wskazywania sędziego mają inne kraje i Polska po prostu z tego prawa korzysta - dodał.

W październiku upływa kadencja prof. Marka Safjana, sędziego TSUE wybranego z ramienia Polski, który zasiada w Trybunale od dwóch kadencji, począwszy od 2009 r. W skład Trybunału wchodzi 28 sędziów - po jednym z każdego państwa członkowskiego - oraz 11 rzeczników generalnych.

Jakie kwalifikacje musi mieć sędzia TSUE?

Traktat o funkcjonowaniu UE wskazuje, że sędziowie wybierani są spośród osób o niekwestionowanej niezależności i mających kwalifikacje wymagane w ich państwach do zajmowania najwyższych stanowisk sądowych lub są prawnikami o uznanej kompetencji. Traktat na pierwszym miejscu wymienia kwalifikacje osobiste (moralne) kandydatów, z wymogiem, by dawali gwarancję pełnej niezależności.

Kandydaci na stanowisko sędziego TSUE wskazanego przez Polskę muszą posiadać obywatelstwo polskie, być nieskazitelnego charakteru, wykazać się rozległą wiedzą w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, a także odpowiednim doświadczeniem zawodowym lub dorobkiem naukowym. Muszą też biegle posługiwać się trzema językami urzędowymi Unii Europejskiej, w tym językiem polskim i francuskim. Termin składania aplikacji upłynął 19 lipca.