Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje reprywatyzacyjne w sprawie nieruchomości w Warszawie przy ulicy Hożej 23/25, 25 i 25a. Decyzja komisji ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki poinformował, że komisja postanowiła uchylić decyzje reprywatyzacyjne prezydenta m. st. Warszawy, odmówić ustanowienia prawa użytkowania wieczystego wobec nieruchomości przy Hożej 23/25, 25 i 25a.

Jednocześnie komisja podjęła decyzję o nakazaniu miastu przejęcia zarządu nad wymienionymi nieruchomościami i przywrócenie czynszu miejskiego.

Patryk Jaki uzasadnił, że przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych nastąpiło rażące naruszenie przepisów prawa poprzez nieustalenie prawidłowego kręgu stron postępowania.

Prezydent Warszawy przyjął dokumenty przedstawione przez osobę zainteresowaną i jedynie na ich podstawie ustalił stan faktyczny. Przebieg spadkobrania nie był w ogóle przedmiotem rozważań prezydenta Warszawy - wskazał. 

Sprawa nieruchomości przy ul. Hożej w Warszawie może być jednym z symboli "patologii" reprywatyzacyjnej; nieruchomości warte dziesiątki milionów złotych zostały zakupione za 50 czy 500 zł - powiedział Patryk Jaki.

Jaki podkreślił, że nieruchomości przy ul. Hożej w sumie warte są dziesiątki milionów złotych.

Dodał, że komisja uchyliła decyzje reprywatyzacyjne ws. nieruchomości przy Hożej, ponieważ źle zostały wyodrębnione działki, niewłaściwie ustalono krąg spadkobierców, a część nieruchomości została oddana na podstawie sfałszowanego testamentu.

 

(j.)