Największą powierzchnię gruntów wśród posłów Sejmu RP zgromadził bezpartyjny poseł Jan Bestry (dawniej Samoobrona) - blisko 600 hektarów. Drugie miejsce na liście obszarników należy do posła Ruchu Ludowo-Narodowego, Józefa Pilarza, a trzecie do posła Prawa i Sprawiedliwości, Piotra Cybulskiego. W pierwszej dziesiątce znalazł się Minister Środowiska Jan Szyszko z PiS.

Klub Obszarników to ranking opisujący sumę zadeklarowanych przez posłów posiadanych obszarów (powierzchni) gruntów niezabudowanych oraz gruntów rolnych (w tym także tych, na których znajdują się zabudowania, jednak których wartość została podana łącznie z wartością znajdującego się na niej zabudowania) (poz. II.3. i w niektórych przypadkach poz. II.4. oświadczenia).

Ranking posiadaczy największej powierzchni gruntów:

1. Bestry Jan KPBezpartyjnych 5 846 250,00
2. Pilarz Józef RLN 5 100 000,00
3. Cybulski Piotr PiS 2 940 000,00
4. Koźlakiewicz Mirosław PO 2 292 800,00
5. Mojzesowicz Wojciech PiS 2 250 000,00
6. Beger Renata Samoobrona 2 054 237,00
7. Ołdakowski Adam Samoobrona 1 800 000,00
8. Szyszko Jan PiS 1 672 708,00
9. Grzesik Andrzej Samoobrona 1 180 000,00
10. Budner Alfred Niezrzeszony 1 150 000,00

Ranking klubów wg średniej powierzchni gruntów, przypadającej na posła:

klub liczba posłów średnia powierzchnia gruntów w m²
1. Samoobrona 46 216 007,83
2. PSL 25 98 261,08
3. PiS 150 68 062,14
4. PO 131 31 686,40
5. SLD 55 3 665,79
6. LPR 29 1 986,12
Sejm 460 87 158,59

Ranking utworzony został w oparciu o dane zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym za rok 2006, składanych przez parlamentarzystów zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 9 maja 1996 o wykonywaniu mandatu posła i senatora.