Tylko pustynia może być tak tania, jak grunty rolne niektórych posłów. Ta opinia byłaby prawdziwa, gdyby nie fakt, że pustynia to atrakcja turystyczna a te zwykle są drogie. Posłowie zaś potrafią wycenić posiadaną przez siebie ziemię na kwoty kilkukrotnie niższe od cen rynkowych. Liderem w tym rankingu jest poseł Grażyna Tyszko z Samoobrony. Metr kwadratowy jej ziemi kosztuje mniej niż kajzerka - 14 groszy.

Klub Posiadaczy Najtańszych Hektarów, to ranking stworzony na podstawie średniej ceny metra kwadratowego gruntu posiadanego przez posła (grunt rozumiany w znaczeniu opisanym w rankingu posiadaczy największej powierzchni gruntów), wyliczonej poprzez podzielenie sumy zadeklarowanych wartości wszystkich gruntów przez sumę zadeklarowanych powierzchni wszystkich posiadanych gruntów. Jest to wartość przybliżona, nie uwzględnia ona zróżnicowania cen ziemi w zależności od regionu Polski. Ma charakter wyłącznie orientacyjny. Średnia cena metra kwadratowego została obliczona tylko w grupie posłów, którzy posiadają nieruchomość i podali zarówno jej powierzchnię, jak i wartość.

Ranking posiadaczy najtańszej ziemi:

1. Tyszko Grażyna Samoobrona 0,14
2. Gwiazdowski Kazimierz PiS 0,20
3. Golba Mieczysław PiS 0,24
4. Piłka Marian PR 0,26
5. Kulesza Tomasz PO 0,35
6. Kroll Henryk Niezrzeszony 0,40
7. Cybulski Piotr PiS 0,41
8. Stawiarski Jarosław PiS 0,43
9. Stefaniuk Franciszek Jerzy PSL 0,44
10. Kilian Wiesław PiS 0,44

Ranking klubów wg najniższych cen m² ziemi:

liczba posłów średnia cena m² ziemi
1. PiS 150 1,42
2. PSL 25 1,75
3. Samoobrona 46 2,25
4. PO 131 7,46
5. SLD 55 9,27
6. LPR 29 13,78
Sejm 460 2,65

Ranking utworzony został w oparciu o dane zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym za rok 2006, składanych przez parlamentarzystów zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 9 maja 1996 o wykonywaniu mandatu posła i senatora.