Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe składają wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego; kandydatem klubów opozycyjnych na nowego marszałka jest wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) - poinformował w piątek szef Platformy Grzegorz Schetyna.

Składamy wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Uzasadniać ten wniosek w imieniu naszych trzech klubów, bo solidarnie składamy podpisy pod tym wnioskiem, będzie pani posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. Osobą, którą rekomendujemy na stanowisko marszałka Sejmu jest pani poseł Małgorzata Kidawa-Błońska - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna podczas konferencji Zjednoczonej Opozycji w Sejmie.

Jak uzasadniali szefowie klubów opozycyjnych, sposób prowadzenia obrad przez marszałka Kuchcińskiego w czasie czwartkowych głosowań nad zmianami w ustawach sądowych był skandaliczny, marszałek uniemożliwił posłom zadawanie pytań i zgłaszanie wniosków formalnych.

Naprawdę nie wygracie tego. Będziemy solidarnie wspierać wszystkich tych posłów, którzy mają odwagę i solidarnie nie pozwolimy zakneblować ust opozycji - powiedział Schetyna pod adresem rządzących.

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała, że "to co się dzieje w polskim parlamentaryzmie, to już nawet nie jest agonia, ale śmierć polskiego parlamentaryzmu". Mamy standardy białoruskie: karanie posłów, odbieranie im głosu, niemożność składania wniosków formalnych, niemożność zadawania pytań. To powoli już przestaje być Sejm, to jest Sejm niemy - stwierdziła.

Z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz odnosząc się do ukarania przez Prezydium Sejmu szefowej klubu Nowoczesna Kamili Gasiuk-Pihowicz stwierdził, że ludowcy solidaryzują się z nią i wszystkimi posłami, którzy będą ukarani. 

Chcemy wyraźnie powiedzieć: nie zastraszycie i żadna kara finansowa, odebranie pensji, nakładanie kolejnych kar, wyłączanie mikrofony, czy robienie czegokolwiek co jest sprzeczne z zasadami parlamentaryzmu, ale i ze zdrowym rozsądkiem, z przyzwoitością - mówił Kosiniak-Kamysz.

Według regulaminu Sejmu, Sejm odwołuje marszałka na wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów i imiennie wskazujący kandydata na marszałka. Sejm odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w jednym głosowaniu.

Rozpatrzenie wniosku i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie 7 dni od dnia jego złożenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. 

(nm)