Rozpoczynający się 3 września nowy rok szkolny potrwa do 28 czerwca 2013 r. Sprawdź terminy ferii w poszczególnych województwach. Zobacz także, kiedy odbędą się najważniejsze egzaminy.

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 22 grudnia do 1 stycznia oraz wiosenną (na Wielkanoc) od 28 marca do 2 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach:

- od 12 do 27 stycznia wypoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego,
- od 19 stycznia do 3 lutego - z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,
- od 26 stycznia do 10 lutego - z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego,
- od 9 do 24 lutego - z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie się 4 kwietnia.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 23-25 kwietnia. 23 kwietnia uczniowie będą rozwiązywać test z wiedzy humanistycznej, 24 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a 25 kwietnia - z języka obcego nowożytnego.

Dodatkowy termin sprawdzianu dla szóstoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niego w kwietniu, wyznaczono na 4 czerwca. Dodatkowy egzamin gimnazjalny odbędzie się 3-5 czerwca.

Egzaminy maturalne

Data Przedmiot Poziom Godzina
7 maja Język polski Podstawowy 9.00
7 maja Wiedza o tańcu Podstawowy, rozszerzony 14.00
8 maja Matematyka Podstawowy 9.00
8 maja Historia muzyki Podstawowy, rozszerzony 14.00
9 maja Język angielski Podstawowy 9.00
9 maja Język angielski Rozszerzony 14.00
10 maja Matematyka Rozszerzony 9.00
10 maja Język polski Rozszerzony 14.00
13 maja Wiedza o społeczeństwie Podstawowy, rozszerzony 9.00
13 maja Filozofia Podstawowy, rozszerzony 14.00
14 maja Chemia Podstawowy, rozszerzony 9.00
14 maja Geografia Podstawowy, rozszerzony 14.00
16 maja Języki mniejszości narodowych i język kaszubski Podstawowy 9.00
16 maja Języki mniejszości narodowych i język kaszubski Rozszerzony 14.00
17 maja Biologia Podstawowy, rozszerzony 9.00
17 maja Historia Podstawowy, rozszerzony 14.00
20 maja Fizyka i astronomia Podstawowy, rozszerzony 9.00
20 maja Język łaciński i kultura antyczna Podstawowy, rozszerzony 14.00
21 maja Język niemiecki Podstawowy 9.00
21 maja Język niemiecki Rozszerzony 14.00
22 maja Informatyka Podstawowy, rozszerzony 9.00
22 maja Historia sztuki Podstawowy, rozszerzony 14.00
23 maja Język rosyjski Podstawowy 9.00
23 maja Język rosyjski Rozszerzony 14.00
24 maja Język francuski Podstawowy 9.00
24 maja Język francuski Rozszerzony 14.00
27 maja Język hiszpański Podstawowy 9.00
27 maja Język hiszpański Rozszerzony 14.00
28 maja Język włoski Podstawowy 9.00
28 maja Język włoski Rozszerzony 14.00

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 16 maja.

Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne.

Dodatkowe terminy pisemnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 3-19 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 27 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 26-30 sierpnia.

Egzaminy zawodowe - styczeń i czerwiec

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe przeprowadzone zostaną w styczniu i czerwcu. 15 stycznia przeprowadzony będzie egzamin pisemny dla absolwentów wszystkich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończą szkołę w styczniu; w dniach 16-18 stycznia - egzamin praktyczny dla absolwentów techników i szkół policealnych, a w dniach 22 stycznia-8 lutego - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończą szkołę w czerwcu, przeprowadzony będzie 17 czerwca; egzamin praktyczny dla absolwentów techników i szkół licealnych - w dniach 18-21 czerwca, a praktyczny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - od 1 lipca do 9 sierpnia.

Rok szkolny zakończy się 28 czerwca. Maturzyści zakończą rok szkolny 26 kwietnia.