Więźniowie w Guantanamo są traktowani w sposób humanitarny - uznała delegacja Kongresu USA, która wczoraj wizytowała obóz X-Ray. Obecnie w amerykańskiej bazie wojskowej w Guantanamo na Kubie przetrzymywanych jest prawie 160 Talibów i członków al-Qaedy. Wśród więźniów są obywatele 25 krajów.

Obóz w Guantanamo jest coraz głośniej krytykowany przez organizacje międzynarodowe. Zarzucają one Stanom Zjednoczonym łamanie praw człowieka i Trzeciej Konwencji Genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych. Więźniowie w X-Ray są trzymani pod silną strażą w przypominających klatki celach ustawionych pod gołym niebem. USA konsekwentnie odmawiają przyznania im praw jeńców wojennych, a surowe traktowanie zatrzymanych tłumaczą koniecznością zachowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa.

Obrońcy praw człowieka uważają, że istnieje ryzyko, iż w Guantanamo Amerykanie w celu wymuszenia zeznań będą usiłowali przesłuchiwać więźniów, używając zabronionych środków.

23:30