Jarosław Gowin usunięty z zespołu redakcyjnego miesięcznika "Znak". To przez ostatnie działania obozu rządzącego, w tym m.in. reformę sądownictwa.

Jarosław Gowin usunięty z zespołu redakcyjnego miesięcznika "Znak". To przez ostatnie działania obozu rządzącego, w tym m.in. reformę sądownictwa.
Jarosław Gowin po głosowaniu nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym /Jacek Turczyk /PAP

Ostatnie działania obozu rządzącego, wspierane przez wicepremiera Jarosława Gowina, zmierzające do pozbawienia niezależności władzy sądowniczej, stoją w sprzeczności z imponderabiliami, którym środowisko "Znaku" było i pozostaje wierne - czytamy w oświadczeniu redakcji

W latach 1995-2005 Jarosław Gowin był redaktorem naczelnym miesięcznika "Znak".

"Znak" jest miesięcznikiem założonym w 1946 roku w Krakowie przez grupę intelektualistów katolickich skupionych wokół ówczesnego "Tygodnika Powszechnego". Należeli do niej m.in.: Hanna Malewska, Jerzy Turowicz i Stefan Swieżawski. Redaktorami naczelnymi pisma byli: Jerzy Radkowski, Hanna Malewska, Stanisław Stomma, Jacek Woźniakowski, Bohdan Cywiński, Stefan Wilkanowicz, Jarosław Gowin, Michał Bardel, a obecnie - Dominika Kozłowska.

Misją miesięcznika jest "kształtowanie pogłębionych diagnoz dotyczących współczesnych problemów człowieka, społeczeństwa, religii i kultury oraz formułowanie idei, w mniejszym zaś stopniu - wyrażanie bieżącej opinii". Wydawcą "Znaku" jest od 1959 r. Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak".

(az)