"Historia przestępczych działań Marcina P. dobiega końca, wkrótce spotkają go za nie sprawiedliwe konsekwencje" - tak Jarosław Gowin rozpoczął swoje przemówienie w Sejmie w sprawie Amber Gold. Jednocześnie zaapelował do prezesów gdańskich sądów - apelacyjnego i okręgowego - o wyjaśnienie zaniedbań w tej kwestii. Zapowiedział też reformy prawa karnego i prokuratury.

Gowin mówił, że wszystkie wyroki wymierzone w przeszłości Marcinowi P. dotyczyły przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu. Mówiąc krótko, Marcin P. wyspecjalizował się w wyłudzaniu powierzonego mu mienia oraz oszustwach kredytowych - powiedział Gowin.

Zaznaczył, że działania kuratorów, którzy mieli nadzorować Marcina P. po wcześniejszych skazaniach, były przewlekłe i opieszałe. Przypomniał, że ministerstwo zawiadomiło prokuraturę w sprawie poświadczenia nieprawdy przez jednego z kuratorów, a po interwencji resortu rozpoczęły się też postępowania dyscyplinarne wobec innego kuratora i jednego z sędziów.

"Ograniczyć stosowanie warunkowego zawieszenia kary"

Podczas swojego wystąpienia minister sprawiedliwości zapowiedział nowelizację kodeksu karnego, a także zmiany w ustawie o prokuraturze. Resort chce m.in. ograniczyć stosowanie warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności.

Gowin przyznał, że sprawa Marcina P. wskazuje na wiele istotnych słabości wymiaru sprawiedliwości. Wyeliminowanie tych słabości to zadanie, które z pewnością zajmie lata. Zarazem jednak ta sprawa pokazuje, że obrana przez nas droga reformy sądownictwa i prokuratury jest słuszna. Prawidłowo zdefiniowaliśmy problemy wymiaru sprawiedliwości i dobieramy odpowiednie narzędzia, by je rozwiązać - zapewnił.

Poinformował, że resort przygotowuje "wielką reformę", że ministerstwo pracuje nad szeroką nowelizacją kodeksu karnego, która przewiduje m.in. rozszerzenie możliwości przepadku korzyści z popełnionego przestępstwa, ograniczenie możliwości stosowania warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, możliwość orzekania kar mieszanych, a także zmianę sposobu orzekania kary łącznej.

Resort sprawiedliwości analizuje też problem wymiaru kar - powiedział Gowin. Za zasadny uznał postulat ministra finansów, aby dokonać przeglądu katalogu sankcji za przestępstwa gospodarcze. Opowiedział się za częstszym niż dotychczas używaniem kary grzywny, a także surowszymi karami za poważne przestępstwa gospodarcze.

Nie ma zgody rządu na to, aby system wymiaru sprawiedliwości okazywał się niezdolny do tego, by stanąć po stronie pokrzywdzonych - zadeklarował Gowin.