Rekrutacja do przedszkoli i zerówek ruszyła w Gdańsku. W placówkach znajdzie się miejsce dla 5731 dzieci. Łącznie z tymi, które zostają w przedszkolach na kolejny rok. Zapisy potrwają do 16 kwietnia.

Przez dwa tygodnie działać będzie specjalna zakładka na stronie https://www.edu.gdansk.pl/. Tam rodzice wypełnić mogą zgłoszeniowy formularz. Zaznaczyć trzeba między innymi kryteria, które spełnia dziecko. Więcej punktów dostaną maluchy, które mają co najmniej dwoje rodzeństwa. Wynika to z ustawy o systemie oświaty.

Gdańsk przygotował też jednak dodatkowe, własne kryteria. Większą szansę mają dzieci, których rodzice pracują, lub uczą się w systemie dziennym. Łatwiej też będzie znaleźć miejsce dla dziecka w oddziale przedszkolnym podstawówki w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Rodzice wybrać mogą najwyżej trzy placówki. Muszą jednak wyróżnić jedną, na której zależy im najbardziej. Właśnie tam do 16 kwietnia trzeba dostarczyć wydrukowaną z internetu kartę zapisu. 25 kwietnia o godzinie 13 przedszkola mają opublikować listy przyjętych dzieci.