Zamiast meldunku wystarczy e-mail. Nowy pomysł MSWiA zakłada, że nie trzeba będzie się meldować ani na pobyt stały, ani na czasowy – pisze „Dziennik”. Wystarczy zgłosić urzędnikom swój adres zamieszkania i podać e-mail.

Nie trzeba będzie się nawet fatygować osobiście do urzędu - wystarczy wysłać odpowiednie pismo pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Adres nie będzie też wpisywany do dowodu osobistego. Nad nowymi wzorami dowodów trwają już prace w ministerstwie.

Jednak nawet posłowie PO oceniają pomysł MSWiA jako zbyt odważny. Grzegorz Dolniak, wiceszef sejmowej komisji administracji, uważa, że całkowite zniesienie meldunku i zastąpienie np. e-mailami to pułapka.

Jego zdaniem, wprowadzając e-mail, ulżymy obywatelom, ale zaciemnimy obraz, kto gdzie mieszka, jaka jest migracja ludności. Poseł ostrzega, że nie będziemy wiedzieć, ile budować szkół, jak rozwijać rynek pracy. Według niego warto znieść jedynie obowiązek zameldowania na pobyt czasowy, co było najbardziej uciążliwe.