Dziś Sejm rozpoczyna czterodniowe posiedzenie - pierwsze po wakacyjnej przerwie. Posłowie wysłuchają informacji rządu o działaniach wz. nawałnicami, które w sierpniu przeszły nad Polską. Zajmą się też projektami ustaw: o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych i o statusie sędziów TK.

Dziś Sejm rozpoczyna czterodniowe posiedzenie - pierwsze po wakacyjnej przerwie. Posłowie wysłuchają informacji rządu o działaniach wz. nawałnicami, które w sierpniu przeszły nad Polską. Zajmą się też projektami ustaw: o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych i o statusie sędziów TK.
Sala obrad Sejmu /Jacek Turczyk /PAP

We wtorek rano posłowie wysłuchają informacji rządu na temat działań podejmowanych w związku z nawałnicami, które przeszły nad Polską w połowie sierpnia, głównie nad woj.: pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W ich wyniku zginęło sześć osób, w tym dwie harcerki z obozu w Suszku. Poszkodowane zostały 58 osoby, w tym 19 strażaków. Uszkodzonych zostało 4,8 tys. budynków, z czego 3,4 tys. to budynki mieszkalne. Ogromne szkody nawałnice wyrządziły w lasach. Z szacunki Lasów Państwowych dotyczącego strat wynika, że to 7,7 mln m sześc. powalonych drzew oraz 38 tys. ha zniszczonych lasów.

Sejm rozpatrzy projekt prezydenta dot. wprowadzenia całkowitego zakazu korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 lat. Jego celem jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych oraz Prawa zamówień publicznych. Zakłada on zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB i ich wzrost. Wydatki na obronność mają w 2018 r. wynieść co najmniej 2 proc. PKB, w roku 2020 wrosnąć do 2,1 proc. PKB, a docelowo - do minimum 2,5 proc. PKB w 2030 r. Wiąże się to z ustaleniami państw NATO podjętymi na szczycie w Newport w 2014 r., a potwierdzonych w 2016 r. na szczycie w Warszawie oraz deklaracjami rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2 proc. PKB (liczonych wg metodologii NATO, tj. w odniesieniu do budżetu roku bieżącego).

Zwiększenie wydatków obronnych ma umożliwić reorganizację struktury i systemu dowodzenia sił zbrojnych i przyspieszyć modernizację "przy aktywnym zaangażowaniu polskiego przemysłu obronnego". Zwiększenie stanu etatowego sił zbrojnych wiąże się z formowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, które docelowo mają liczyć ponad 50 tys. osób. Według szacunków zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o ponad 117,2 mld zł w ciągu 10 lat.

Posłowie zajmą się także rządowym projektem noweli ustawy o cudzoziemcach, który przewiduje, że cudzoziemcy spoza UE będą mieli możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju.

W porządku obrad jest też rządowy projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, który zakłada, że w przypadku niewypłacalności biuro turystyczne będzie miało obowiązek niezwłocznego poinformowania marszałka województwa o zaistniałej sytuacji i przedstawić dokumentację, niezbędną do zorganizowania powrotu turystów do kraju.

Posłowie zajmą się także rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który zakłada, że członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP mogą być zwolnieni z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Sejm będzie też kontynuował prace nad prezydenckim projektem noweli Kodeksu wykroczeń, który zakłada, że każdemu, kto umyślnie i bez uzasadnienia będzie blokował telefoniczny numer alarmowy - w szczególności 112, 997, 998 i 999 - będzie groziła kara aresztu, ograniczenia wolności lub 1,5 tys. zł grzywny. Projekt, który został skonsultowany z MSWiA, poparły wszystkie kluby.

Posłowie zajmą się też m.in. wnioskiem o uchylenie immunitetu wiceszefowi MON posłowi Bartoszowi Kownackiemu (PiS). Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie PO. Chodzi o wypowiedź Kownackiego, że PO ma "krew na rękach" w związku z katastrofą smoleńską.

Posłowie wysłuchają też sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji ws. nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. W piątek posłowie wysłuchają informacji: o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 r., informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Sejm wybierze też sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jedynego kandydata - Justyna Piskorskiego - zgłosił PiS.

(mn)