IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia dla południowych powiatów Małopolski i Podkarpacia. Oznacza ono wezbranie wód z przekroczeniem stanów alarmowych. Dla reszty województw małopolskiego i podkarpackiego oraz dla województwa śląskiego wydano ostrzeżenie drugiego stopnia.

Jak informuje IMGW, zgodnie z alertem trzeciego stopnia, na wskazanym obszarze należy po prognozowanych silnych opadach deszczu spodziewać się wzrostu poziomu wody, lokalnie gwałtownie, łącznie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Spodziewane jest tam także przekroczenie stanów alarmowych.

Według ostrzeżenia drugiego stopnia - w części woj. małopolskiego, podkarpackiego i w woj. śląskim - po silnych opadach deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, także z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo istnieje tam możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

>>> Śledź naszą relację na żywo z sytuacji pogodowej w Polsce.

Ponadto IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. IMGW prognozuje, że w tych województwach po burzach na mniejszych rzekach oraz w dopływach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Przy ostrzeżeniu trzeciego stopnia, spodziewane są zjawiska meteorologiczne mogące powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.