Polska naruszyła europejską konwencję praw człowieka stosując wobec Marka Dochnala ponadczteroletni areszt tymczasowy – orzekł dziś wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka. Na mocy jego wyroku biznesmen otrzyma 8 800 euro odszkodowania.

Trybunał stwierdził naruszenie przez Polskę: art. 5 par. 3 i par. 4 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczących prawa do wolności i bezpieczeństwa. Orzekł, że Polska złamała też art. 8, który mówi o prawie do poszanowania życia rodzinnego.

Spędził w areszcie ponad 4 lata

Biznesmen i lobbysta Marek Dochnal przebywał w areszcie tymczasowym od września 2004 r. do stycznia 2008 r., a następnie od kwietnia 2008 r. do lutego 2009 r. W czerwcu został skazany na 3,5 roku więzienia oraz 450 tys. zł grzywny. Prokuratura zarzuciła mu pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe. Oskarżyła go również o to, że od lutego do sierpnia 2004 r. wręczył szefowi sejmowej komisji kontroli państwowej Andrzejowi Pęczakowi ponad pół miliona złotych. Łapówki miały być nagrodą za informacje dotyczące prywatyzacji niektórych polskich przedsiębiorstw.