Na karę 3 lat i 6 miesięcy więzienia oraz 450 tys. zł grzywny skazał Sąd Rejonowy w Pabianicach znanego lobbystę Marka Dochnala, którego prokuratura oskarżyła o korupcję. Uzasadnienie wyroku jest tajne.

Sąd skazał także asystenta Dochnala Krzysztofa Popendę na 2 lata i 10 miesięcy więzienia oraz grzywnę w wysokości 52,5 tys. złotych. Popenda (zgodził się na podawanie nazwiska), podobnie jak Dochnal, był oskarżony o korupcję.

Proces przed pabianickim sądem toczył się od lata 2008 roku. Prokuratura zarzucała Dochnalowi i jego asystentowi wręczenie byłemu posłowi SLD i byłemu baronowi Sojuszu w Łódzkiem Andrzejowi Pęczakowi - w okresie od lutego do sierpnia 2004 r. - korzyści majątkowych i osobistych na łączną kwotę ponad 800 tys. złotych.

Na ławie oskarżenia zasiadł także Pęczak, który miał przyjąć łapówkę. Jednak ze względu na jego stan zdrowia i wielokrotne odraczanie rozpoczęcia rozprawy, sąd postanowił wyłączyć go z postępowania i odrębnie rozpatrywać jego sprawę.