Organizacje żydowskie i polskie wspólnie domagają się oddania mienia zagrabionego po wojnie przez komunistyczne władze: Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zwrot przez polski rząd 100 % wartości odebranego mienia - mówił Israel Singer, przewodniczący Światowej Organizacji do spraw Zwrotu Mienia Żydowskiego.

Polska jest ostatnim krajem byłego bloku sowieckiego, który nie uregulował ustawowo spraw reprywatyzacyjnych. Rząd chce oddawać ale 15 procent wartości przejętych majątków.

Ta sprawa nie jest ewidentnie priorytetem rządzącej koalicji. Ustawę reprywatyzacyjną odziedziczoną po rządzie Marka Belki skierowano do Sejmu wiele miesięcy temu i powoli pracuje nad nią komisja nadzwyczajna. Teraz rząd chce złożyć autopoprawkę i rozszerzyć ustawę o możliwość odzyskiwania mienia w naturze. Nadal ma to być jednak 15 procent.