Zakończyły się obrady Rady Stałej Episkopatu. Biskupi podczas rozmów pochylili się m.in. nad kwestią stworzenia funduszu solidarnościowego pomagającego ofiarom wykorzystywania seksualnego w Kościele oraz nad potrzebą wdrożenia w diecezjach i prowincjach zakonnych wytycznych dotyczących ochrony małoletnich.

Im bardziej jesteśmy skłonni wysłuchać ofiar i towarzyszyć poszkodowanym, tym większą troskę wyrażamy o Kościół. Dobro osób skrzywdzonych przez niektórych duchownych jest dobrem Kościoła - powiedział po czwartkowych obradach przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (KEP), metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Temat ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym był pierwszym podjętym podczas spotkania Rady Stałej. Biskupi podkreślili potrzebę stworzenia odpowiednich wytycznych dotyczących prewencji w tym zakresie. Zaangażowanie większej grupy ludzi zajmującej się tym problemem na terenie danej diecezji umożliwi lepsze i głębsze jego poznanie. Pomoże także w przygotowaniu wytycznych, które odpowiadają specyfice danej diecezji czy prowincji zakonnej - wyjaśnił abp Gądecki.

Jak mówił przed rozpoczęciem obrad Rady Stałej prymas Polski abp Wojciech Polak, docelowo wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży, przyjęte już w niektórych diecezjach, mają obowiązywać we wszystkich polskich metropoliach. To jest działanie, które będzie promowane w całej Polsce (...). Myślę, że trzeba oczekiwać, że jak najszybciej powstaną też te wytyczne w innych diecezjach i zostaną przyjęte - mówił w czwartek prymas, który jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Podczas czwartkowego spotkania biskupi omawiali również projekt stworzenia funduszu solidarnościowego, którego celem byłaby pomoc osobom poszkodowanym. Szczególnie - jak podają przedstawiciele Episkopatu - chodziłoby o niesienie pomocy przeznaczanej na pokrycie kosztów terapii, pomocy psychologicznej i medycznej w myśl wcześniej przyjętych wytycznych Konferencji Episkopatu Polski.

W trakcie obrad biskupi podkreślili konieczność pogłębienia badań statystycznych dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych, przedstawionych na tegorocznym marcowym zebraniu plenarnym. Przewodniczący KEP podkreślił, że była to pierwsza tego rodzaju publikacja, stąd trzeba, aby niektóre zagadnienia zostały opracowane szerzej.

W marcu zaprezentowane zostały dane o zgłoszeniach przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych, które Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski otrzymał od diecezji i zakonów. Z opracowania wynika, że od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych.

Na najbliższe zebranie plenarne Episkopatu, które odbędzie się 13-14 czerwca w diecezji świdnickiej, biskupi zaprosili abp. Charlesa Sciclunę - sekretarza pomocniczego Kongregacji Nauki Wiary, który od lat zajmuje się kwestią ochrony dzieci i młodzieży w Kościele.

Wśród tematów czwartkowych obrad były także obchody rocznic: 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II oraz 40-lecia jego pierwszej pielgrzymki do Polski, a także sprawa lekcji religii w szkole - biskupi podkreślili, że mają one bardzo ważne znaczenie w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski tradycyjnie spotyka się na Jasnej Górze 2 maja. Zadaniem tego gremium jest przygotowywanie spraw na zebranie plenarne i rady biskupów diecezjalnych, czuwanie nad wykonaniem ich decyzji oraz koordynacja prac KEP.