Polska powinna być dalej członkiem Unii Europejskiej - takiego zdania jest ponad 88 proc. ankietowanych w sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Niecałe 30 proc. uważa jednak, że nasze wyjście ze Wspólnoty to realny scenariusz.

Badani zostali zapytani, czy Polska powinna być dalej członkiem Unii Europejskiej. "Zdecydowanie tak" na to pytanie odpowiedziało 68,6 proc. respondentów. "Raczej tak" odpowiedziało 19,5 proc. uczestników sondażu.

Za wyjściem z UE jest w sumie 7,2 proc. ankietowanych - "zdecydowanie" popiera to 3,8 proc., a "raczej" popiera 3,4 procent.

Zdania w tej sprawie nie ma 4,8 proc. pytanych.

Jeżeli chodzi o płeć, poparcie dla pozostania w UE rozkłada się identycznie - "za" jest 88 proc. pytanych kobiet i 88 proc. pytanych mężczyzn. Okazuje się jednak, że to częściej kobiety - 10 proc. - popierają wyjście Polski ze Wspólnoty. Za takim scenariuszem jest natomiast 5 proc. mężczyzn.

Najwięcej - aż 100 proc. - popierających pozostanie naszego kraju w UE jest w grupie osób powyżej 70. roku życia. Kolejną grupą, która bardzo mocno chce, by Polska pozostała w UE, są osoby w wieku od 18. do 29. roku życia - twierdząco na to pytanie odpowiedziało 95 proc. badanych. Najwięcej zwolenników "polexitu" - 14 proc. - jest natomiast wśród osób od 40. do 49. roku życia. Z kolei w grupie osób od 50. do 59. roku życia aż 21 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Ankietowani odpowiadali także na pytanie, czy ich zdaniem wyjście Polski z UE to realny scenariusz. Blisko 30 proc. stwierdziło, że tak - "zdecydowanie tak" odpowiedziało 8,4 proc., a "raczej tak" - 21,3 proc. W taki scenariusz rozwoju wydarzeń nie wierzy 57,2 proc. pytanych. 13,1 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Najwięcej badanych, którzy uważają, że Polska może wyjść z UE, to osoby w wieku 40. do 49. lat - tego zdania jest 47 proc. pytanych w tym tej grupie. Za najmniej prawdopodobne uznają taki scenariusz wydarzeń osoby w przedziale wiekowym 30-39 lat - odpowiedzi "tak" udzieliło 10 proc. z nich. W tej grupie też najwięcej osób - 76 proc. - sądzi, że nadal będziemy częścią Wspólnoty.

Za realne wyjście Polski z UE uznaje 30 proc. kobiet i 29 proc. mężczyzn. Za nierealny taki scenariusz uznaje 47 proc. kobiet 69 proc. mężczyzn.

Sondaż przeprowadzono w piątek 10 września, metodą wywiadu telefonicznego, na grupie 1000 osób.