Wskazany wczoraj na stanowisko prokuratora krajowego przez komisję konkursową Dariusz Korneluk był najbardziej doświadczonym z całej piątki kandydatów. Z jego zapowiedzi wynika chęć wyczyszczenia w prokuraturze politycznych wpływów i zamiar przywrócenia jej niezależności.

Oczekiwania i plany

W przedstawionym podczas wczorajszego wysłuchania przed komisją ministra sprawiedliwości planie działań znalazły się wszystkie elementy, jakich można było oczekiwać od osoby od 30 lat pracującej w prokuraturze, a od 13 - pełniącej w niej funkcje kierownicze różnych szczebli. Jednym z podstawowych postulatów, poza strukturalnym rozdzieleniem funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, czego celem jest uniezależnienie prokuratury od polityki, Dariusz Korneluk wskazał na fatalną kondycję finansową kadr prokuratury.

I nie chodzi wcale o 6 tysięcy czynnych prokuratorów, a o 9 tys. pracowników prokuratury. Blisko 40 proc. z nich zarabia zaledwie płacę minimalną i jest to stan wymagający natychmiastowej interwencji. Kandydat na prokuratora krajowego zapowiedział podjęcie w tej sprawie energicznych działań ze zwróceniem się do ministra finansów włącznie. 

Weryfikacja kadr i działań

Dariusz Korneluk zapowiedział zdecydowane rozliczenie z niechlubnym działaniami politycznymi prokuratorów w ostatnich latach. Prokuratorzy, którzy sprzeniewierzyli się zasadom niezależności i ulegali politycznym wpływom czy rekomendacjom, prowadząc bądź umarzając postępowania w zależności od oczekiwań polityków, mogą się spodziewać nie tylko postępowań dyscyplinarnych, ale też karnych. Co przy tym istotne, deklarując też uchylenie dużej części politycznych w istocie zaleceń i wytycznych Zbigniewa Ziobry i uczciwe sprawdzenie postępowań przewlekanych albo umarzanych nie na podstawie materiału dowodowego, ale z powodów politycznych Korneluk zastrzegał - prokuratorzy dokonujący tych weryfikacji muszą mieć poczucie, iż nowe władze prokuratury stoją na straży ich niezależności. Muszą też mieć komfort analizy stanu rzeczy przy absolutnym braku jakiegokolwiek nacisku na podejmowane przez nich decyzje. 

Deklaracje niezależności

Prokurator nie może się bać podjąć decyzji, czy ona się spodoba szefowi, czy się nie spodoba, a tak przez ostatnie lata mieliśmy - mówił przed komisją konkursową Dariusz Korneluk. I wreszcie najważniejsze - prokurator powinien podejmować decyzję, a nie uchylać się i odciągać jej podjęcie. 

Rekomendowany wczoraj przez zespół resortu sprawiedliwości na stanowisko prokuratora krajowego Dariusz Korneluk czeka na powołanie przez premiera.

Opracowanie: