Już jutro wchodzą w życie przepisy o dodatkowych gwarancjach dla przekraczających rosyjską granice ciężarówek. Światowa organizacja zajmująca się obsługą karnetów TIR uznaje decyzje rosyjskich władz celnych za bezprawne. Licząc się jednak z ich wprowadzeniem, przygotowuje kierowców na zmiany.

Od soboty kierowcy i przewoźnicy muszą się liczyć z narzuconymi przez Rosjan wydatkami na dodatkowe gwarancje. Zaczyna się to mniej więcej od poziomu 150 złotych, ale kończy się na trzydziestu kilku tysiącach rubli. To jest mniej więcej 3,5 tysiąca złotych - za jeden przejazd - mówi Tadeusz Wilk ze Zjednoczenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Na przejściach granicznych z krajami UE celnicy przechodzą od kilku dni szkolenia w stosowaniu nowych przepisów.

Jeśli celnicy odmówią przejazdu opartego na gwarancjach TIR i zgodnie z zamieszczonymi przez siebie w internecie zasadami zażądają zakupu dodatkowych, kierowcy powinni uzyskać potwierdzenie tej odmowy na piśmie. Przewoźnicy będą je mogli wykorzystać do składania pozwów sądowych przeciwko urzędom celnym. 

Formularz odmowy przyjęcia karnetu TIR

Rosjanie ignorują protesty

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) uznaje narzucanie przewoźnikom korzystającym z karnetów TIR dodatkowych gwarancji za oczywiste naruszenie obowiązujących przepisów. Od kilku tygodni rosyjska Federalna Służba Celna nie odpowiada jednak na jej protesty i przygotowuje celników do egzekwowania nowych, ustalonych przez siebie zasad.

By pomóc kierowcom ciężarówek, IRU uruchomi specjalną gorącą linię, która będzie działać w sobotę i w niedzielę. Pod numerem +41 22 918 20 58 przewoźnicy będą mogli rozmawiać z urzędnikami o problemach podczas przekraczania granicy z Rosją. Podobny telefon alarmowy zamierza uruchomić też operator karnetów TIR w Polsce - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Pracownicy Zrzeszenia będą w sobotę i niedzielę dyżurowali w godzinach 8 - 18 pod numerami telefonów 22 536 10 54 i 22 536 10 55.

ZMPD przygotowało też precyzyjne instrukcje dla kierowców i przewoźników. Punkt po punkcie wyliczono tam kolejne kroki najkorzystniejszego dla nich postępowania.