Sąd Rejonowy w Opolu skazał burmistrza Ozimka, Jana L., na rok więzienia w zawieszeniu za przekroczenie uprawnień. Przed wyborami do Sejmu w 2005 roku burmistrz zamówił grochówkę na festyn wyborczy Mniejszości Niemieckiej, z którą był związany.

Burmistrz ma też zapłacić 3 tys. złotych grzywny, wyrównać szkody spowodowane swoim działaniem, czyli zapłacić niecałe 2 tys. 100 zł za zupę oraz ponieść koszty sądowe. To drugi wyrok skazujący.

Sąd uznał, że burmistrz zlecił z pieniędzy publicznych zakup zupy, która rzekomo miała trafić na organizowaną przez magistrat imprezę młodzieżową. W rzeczywistości 600 porcji grochówki trafiło na festyn wyborczy Mniejszości Niemieckiej w Kamieniu Śląskim (Opolskie). Zdaniem sądu nie ulega wątpliwości, że burmistrz - kupując grochówką na festyn ugrupowania, z którego wcześniej kandydował w wyborach samorządowych - przekroczył uprawnienia i poświadczył nieprawdę.

Działając w celu osiągnięcia korzyści osobistej - w postaci zdobycia sympatii i przychylności członków Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, oraz w celu osiągnięcia przez nich korzyści majątkowej w postaci darmowego posiłku przekroczył swoje uprawnienia i obowiązki - powiedziała ogłaszając wyrok sędzia Amanda Leśniewska.

Obrońca Jana L. zapowiedział apelację od orzeczenia.