Ponad 3 godziny trwało nocne spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego z Leszkiem Millerem, które odbyło się w ramach konsultacji z partiami proeuropejskimi. Podczas spotkania premier zapowiedział złożenie wniosku o wotum zaufania dla rządu. Jeśli wotum zaufania zostanie odrzucone, poda się do dymisji.

Zwracam państwu uwagę, że w konstytucji istnieje przepis artykułu 160., który wyraźnie to normuje: jeśli prezes Rady Ministrów zwraca się do Sejmu o uzyskanie wotum zaufania, to w wypadku nie uzyskania tegoż wotum, prezes Rady Ministrów składa dymisję na ręce prezydenta - mówił dziennikarzom Miller po zakończeniu rozmów z prezydentem.

Leszek Miller zamierza zwrócić się jeszcze dziś w sprawie wotum zaufania do marszałka Sejmu. Aleksander Kwaśniewski ocenił złożenie wniosku jako dobry pomysł.

Prezydent i premier rozmawiali również o intencjach szefa rządu, dotyczących pomysłu wprowadzenia podatku liniowego, a także rozważali zasadność połączenia polskich wyborów parlamentarnych z wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 roku.

Foto: Archiwum RMF

09:25