Na ulicach Białegostoku pojawiły się czerwone i niebieskie prostokąty. W ten sposób oznaczono granice strefy płatnego parkowania.

Kolorowe oznaczenia na śródmiejskich ulicach Białegostoku pomogą wszystkim zmotoryzowanym zorientować się, ile należy zapłacić za postój. Czerwony prostokąt informuje, że kierowca wjechał do podstrefy A, gdzie za godzinę parkowania zapłaci 2 złote i 40 groszy.

Niebieski to oznaczenie podstrefy B, w której stawka jest o połowę niższa.

Poziome znaki są łatwe do rozszyfrowania, ponieważ każdy dodatkowo został oznaczony literą A albo B. Na białostockich ulicach jest w sumie 97 takich prostokątów, dwa dodatkowe pojawią się na ul. Żelaznej i Wojskowej po zakończeniu remontu ul. Waszyngtona.

Koszt namalowania nowych znaków poziomych wyniósł około 2,5 tysiąca złotych.