Rząd Białorusi zaostrzył nadzór nad korzystaniem z Internetu - podały rosyjskie media. W kawiarenkach internetowych wszystkie połączenia ze stronami w sieci muszą być teraz rejestrowane i przechowywane przez co najmniej rok.

Z zawartości tych rejestrów - w określonych przez prawo wypadkach - mogą korzystać pracownicy służb bezpieczeństwa i organów ścigania.

Ponadto w klubach komputerowych i kawiarenkach internetowych obowiązuje zakaz korzystania z programów propagujących przemoc, okrucieństwo i pornografię.

Nowo przyjęte rozporządzenie zakazuje też publikowania informacji, której rozpowszechniania zabraniają ustawy.