Nie planujemy zmiany terminu ferii zimowych - przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dwutygodniowe ferie zimowe zgodnie z planem odbędą się w czterech terminach w styczniu i w lutym, w zależności od województwa.

W ubiegłym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbyły się w jednym terminie i trwały od 4 do 17 stycznia. Jak będzie teraz?

"Nie planujemy zmiany terminu ferii zimowych" - przekazało MEiN.

Oznacza to, że dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach:

  • od 15 do 30 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego;
  • od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;
  • od 29 stycznia do 13 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego;
  • od 12 do 27 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Przyjęte rozwiązanie dotyczące zeszłorocznych ferii miało na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w kolejnych kilkunastu tygodniach. To miało znacząco wpłynąć na spowolnienie rozprzestrzeniania się Covid-19.

Wytyczne dotyczące organizacji zimowego wypoczynku

Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na zimowym wypoczynku - to jeden z celów procedur opisanych w wytycznych przygotowanych przez MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 opublikował na swojej stronie internetowej w środę resort edukacji i nauki.

Co znalazło się w wytycznych?

Wytyczne podzielono na cztery części. Pierwsza dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku. Druga zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku. Kolejna opisuje procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku. Opisano też procedury postępowania w przypadku kontaktu w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

W wytycznych napisano m.in., że uczestnicy zimowego wypoczynku powinni być zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczyć mają ich rodzice, prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Obiekt, w którym odbywa się wypoczynek powinien mieć też infrastrukturę umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, blatów, włączników.

W wytycznych są też wskazówki dotyczące wyżywienia. Na przykład rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.