Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusz Piechociński zapowiedział, że za miesiąc na posiedzeniu Rady Naczelnej partii zostanie przeprowadzona procedura wotum zaufana dla Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa. Z kolei jeszcze przed wakacjami organizacje wojewódzkie PSL przedstawią swoją ocenę wyników majowych wyborów do europarlamentu.

Janusz Piechociński wyjaśnił, że każdy szef lokalnych struktur PSL, który nie jest posłem, a także działacze samorządowi partii powinni "potwierdzić swój mandat społeczny".

W wyborach do PE PSL uzyskał 6,8 proc. poparcie, co przełożyło się na 4 mandaty w europarlamencie. Również w poprzedniej kadencji PE Ludowcy mieli 4 europosłów.

Rada Naczelna PSL jest najwyższą władzą partii pomiędzy kongresami. W jej skład wchodzą m.in. szef partii, prezesi zarządów wojewódzkich oraz przedstawiciele regionalnych organizacji Stronnictwa a także 20 członków wybranych przez kongres.