Zaniedbań powodziowych na terenie gminy Piaseczno będzie dotyczył pierwszy zbiorowy protest, który jutro rano wpłynie do warszawskiego sądu. Skierowany będzie przeciwko skarbowi państwa i władzom gminy. Składanie takich pozwów umożliwi specjalna ustawa, która jutro wchodzi w życie.

Mieszkańcom, składającym dokumenty w sądzie, chodzi o ustalenie winnych zalania ulic i budynków przy ulicach Wojska Polskiego, Nadarzyńskiej i Kniaziewicza, przez wodę płynąca w Kanale Piaseczyńskim. Dopiero po wskazaniu przez sąd winnych ewentualnych zaniedbań, wysyłane będą wnioski o finansowe odszkodowanie.

Drugi zbiorowy pozew zostanie wysłany pod koniec tygodnia. Będzie on dotyczyć zaniedbań władz gminy Wrocław na terenie osiedla Kozanów.

Składanie zbiorowych pozwów umożliwia powodzianom nowa ustawa, która wchodzi w życie w poniedziałek. Na jej mocy osoby, które poniosły szkodę, mogą dochodzić roszczeń w jednym grupowym postępowaniu cywilnym. Warunkiem złożenia takiego pozwu jest oparcie go na jednakowej podstawie.