Rada Narodowa, niższa izba austriackiego parlamentu, ratyfikowała europejską konstytucję. Ze 183 głosujących przeciw przyjęciu dokumentu był tylko jeden deputowany.

Aby konstytucja została ostatecznie przyjęta przez Austrię, musi ją jeszcze zaakceptować izba wyższa – Rada Związkowa. Według powszechnych opinii, zaplanowane na koniec miesiąca głosowanie będzie jedynie formalnością.

Jak dotychczas dokument został ratyfikowany przez parlamenty Litwy, Węgier, Słowenii, Włoch i Grecji. Zaakceptowała go także Hiszpania, gdzie odbyło się referendum.

Dziś nad ratyfikacją konstytucji europejskiej mają głosować także członkowie słowackiego parlamentu. Jutro natomiast debatować na ten temat ma niemiecki Bundestag.