Z apelem o pomoc finansową dla górników z kopalni Mysłowice-Wesoła zwróciło się Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach oraz NSZZ "Solidarność" w tej kopalni. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na bieżące potrzeby. Mają ułatwić rehabilitację górników oraz ich powrót do normalnego życia po poniedziałkowym wypadku, związanym najprawdopodobniej z zapaleniem metanu.

Apel "Pomóż poszkodowanym górnikom KWK Mysłowice-Wesoła" jest skierowany "do wszystkich przedsiębiorców współpracujących z KHW SA (Katowickim Holdingiem Węglowym), wszystkich struktur związkowych i ludzi dobrej woli".

Zbiórka na rehabilitacje i leki dla górników

Jak powiedział prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Andrzej Sławiński, celem zbiórki będzie zebranie pieniędzy m.in. na wsparcie rehabilitacyjne górników, zakup leków oraz inne bieżące potrzeby, jakie będą zgłaszały rodziny.

Sławiński dodał, że stowarzyszenie brało udział w organizowaniu pomocy po katastrofie w kopalni Wujek-Śląsk. Stąd wiemy, że jedną z najważniejszych rzeczy jest przygotowanie wsparcia w momencie, w którym poszkodowani będą opuszczać szpital - dodał. W 2009 roku pożar i wybuch metanu w kopalni Wujek-Śląsk spowodował śmierć 20 pracowników.

Gdzie wpłacać pieniądze?

Pieniądze można wpłacać na konto Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach: bank PKO BP SA o. Mysłowice, numer konta: 41 1020 2528 0000 0502 0132 3708 - z dopiskiem "Mysłowice-Wesoła". Inicjatorami zbiórki są Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz NSZZ Solidarność KWK Mysłowice-Wesoła.

Kopalnia wypłaca zapomogi

Kopalnia Mysłowice-Wesoła rozpoczęła wypłacanie zapomóg z funduszu socjalnego w wys. 2 tys. zł rodzinom poszkodowanych górników. Cały czas rozmawiamy z rodzinami poszkodowanych górników. Odwiedzamy szpitale oraz domy. To drugi dzień, są w szoku - powiedziała zastępca dyrektora ds. administracyjno-pracowniczych Iwona Szychowska. Dodała, że zapomoga dotyczy górników hospitalizowanych.

Szychowska poinformowała również, że na terenie kopalni są psychologowie, którzy dyżurują "na trzy zmiany". Ponadto każdej rodzinie przydzielono koordynatora, z którym omawiane są najważniejsze sprawy.

Kwestia odszkodowań od ubezpieczyciela ma być tematem szczegółowych rozmów w kolejnych dniach. Możliwe, że odszkodowania z tytułu wypadku w pracy zostaną częściowo wypłacone wcześniej - dodała Szychowska.

Związany najprawdopodobniej z zapaleniem metanu wypadek w kopalni Mysłowice-Wesoła miał miejsce w poniedziałek ok. godz. 20.55 na głębokości 665 m. W rejonie zagrożenia znajdowało się 37 górników (jednego z górników dotąd nie odnaleziono). Ranni górnicy trafili do szpitali w Sosnowcu, Katowicach i Centrum Leczenia Oparzeń (CLO) w Siemianowicach Śląskich. Do CLO przewieziono 18 najciężej rannych górników - w stanie zagrażającym ich życiu. Siedmiu z nich, umieszczono na oddziale intensywnej terapii.