Pracownicy Kancelarii Prezydenta mogą zarabiać od 2019 roku nawet pół tysiąca złotych więcej! Zdecydował o tym Andrzej Duda, podpisując nowe zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta RP.

Zmiana zarządzenia nie oznacza automatycznych podwyżek dla wszystkich pracowników Kancelarii Prezydenta. Andrzej Duda zdecydował się podnieść o 500 złotych górną granicę wynagrodzeń, które są określone w przedziałach, w tabeli załączonej do prezydenckiego zarządzenia. Podwyżki mogą być więc przyznawane według uznania. Na razie nie wiadomo, kto skorzystał na tej zmianie, bo Kancelaria Prezydenta dotychczas nie odpowiedziała na pytania dziennikarza RMF FM dotyczących skutków finansowych nowego zarządzenia.

Zasady wynagradzania pracowników

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje wykształcenie/ okres doświadczenia zawodowego* – w latachKategoria zaszeregowaniaMiesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego
Stanowisko kierownicze
1.Dyrektor Generalnywyższe magisterskie 6, w tym co najmniej trzyletni staż pracy** na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznychXI11 000 – 12 500
2.dyrektorwyższe magisterskie 3, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznychX8000 – 12 000
3.zastępca dyrektorawyższe magisterskie 3, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznychIX6500 – 11 000
 główny księgowywedług odrębnych przepisów 
4.kierownik zespołuwyższe magisterskie, 3VIII6500 – 11 000
Stanowiska doradcze
5.doradca Prezydenta, doradca Szefa Kancelarii–, –IX6000 – 11 000
Stanowiska samodzielne
6.ekspertwyższe magisterskie, 5 6000 – 11 000
 audytor wewnętrznywedług odrębnych przepisów 
 główny specjalista ds. legislacjiwyższe prawnicze oraz aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji, 5VIII6000 – 10 000
 radca prawnywedług odrębnych przepisów 
7.główny specjalista, kierownik kancelarii tajnejwyższe, 4VII6000 – 9500
 główny specjalista ds. bhpwedług odrębnych przepisów, 5 
Stanowiska wspomagające
8.starszy specjalistawyższe, 3VI5000 – 8500
 starszy specjalista ds. bhpwedług odrębnych przepisów, 3 
9.specjalistawyższe, 1V4500 – 8000
 specjalista ds. bhp wedługodrębnych przepisów,1
10.starszy radcaśrednie, 1IV4000 – 6000
11.radcaśrednie, –III3500 – 5500
12.starszy referentśrednie, –II3000 – 5000
13referentśrednie, –I2500 – 4000

Podniesienie górnej stawki dotyczy stanowisk kierowniczych, doradczych, samodzielnych i wspomagających. We wcześniejszym zarządzeniu podpisanym przez Andrzeja Dudę w grudniu 2015 roku, wyglądały one następująco. 

Jak widać, dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta przed zmianą zarządzenia mógł zarabiać od 11000 do 12000 złotych, teraz będzie mógł dostać 12500 złotych.

Z kolei zarobki referenta wahały się od 2500 do 3500 złotych, teraz po podniesieniu górnej stawki mogą sięgnąć 4000 złotych. 

Autor: Patryk Michalski
Opracowanie: Joanna Potocka